New Book: Kedar, Chaim Weizmann. Scientist, Statesman and Architect of Science Policy

ב”ז קדר, עורך. חיים ויצמן – המדען, המדינאי ומדינאי-המדע . ירושלים: האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, 2015.
weitzman

 

This collection of essays is based on the lectures delivered at a conference held on 8 January 2013 commemorating the 60th anniversary of the death of Chaim Weizmann, the first President of Israel, scientist and statesman.

 

Table of Contents
דברי פתיחה / יהושע יורטנר — מבוא: חיים וייצמן – המדען והמדינאי / ב”ז קדר — הכימיה האורגנית של וייצמן באקדמיה והתעשייה בראשית המאה העשרים / יהושע יורטנר — מדיניות המדע של וייצמן כמסד הביקוש המתמשך למצוינות מדעית במערך המחקר הישראלי / שאול כ”ץ — וייצמן והאוניברסיטה העברית / חדוה בן-ישראל — הון או גאון: המאבק של וייצמן ואיינשטיין על מצוינות אקדמית באוניברסיטה העברית / יששכר אונא — מכון וייצמן למדע – מצבה חיה וראויה למכונן המחקר המדעי בישראל / רות ארנון — תיאור פגישתם הראשונה של וייצמן ובלפור, 1906 – אגדה או מציאות? / ב”ז קדר — וייצמן – צמיחתו של מדינאי / שלמה אבינרי — וייצמן ועמיתיו המדענים בגרמניה – אתגרים ודוגמה אישית / שולמית וולקוב — ‬
‫ וייצמן והערבים / בני מוריס — וייצמן – מדע יישומי ופטנטים / רפאל משולם — תגלית הצלולוזום: בעקבות חזון הדלק הביולוגי של וייצמן / רפאל למד ואד באייר — קטעים גנוזים בענייני מדע וטיוטות האוטוביוגרפיה trail and error — דברי נעילה / יהושע יורטנר.

Lecture: Gribetz, Religion, Race, & The Early Zionist-Arab Encounter (Berkeley, March 17, 2016)

Berkeley Institute for Jewish Law and Israel Studies

Thursday, March 17
PUBLIC LECTURE
DEFINING NEIGHBORS: Religion, Race, & The Early Zionist-Arab Encounter 
Jonathan Gribetz
Assistant Professor of Near Eastern Studies and Judaic Studies, Princeton University
5:30 PM Reception, 6 PM Lecture
Warren Room, 295 Boalt Hall, UC Berkeley

New in Hebrew: Webman and Litvak, From Empathy to Denial

Webman, Esther, and Meir Litvak. From Empathy to Denial. Responses to the Holocaust in the Arab World. Jerusalem: Magnes, 2015 (in Hebrew).

 

from empathy to denial

 

This book is a comprehensive and rigorous study, the first of its kind, presenting a wide range of responses to the Holocaust in the Arab world. The authors examine the evolution of representations of the Holocaust in Arabic through newspapers, literature, cinema, television and the internet. By analyzing case studies and trends over a period spanning seventy years – from the end of World War II and the founding of the State of Israel down to present day – the authors show how attitudes toward the Holocaust were formed in the shadow of the Arab-Israeli conflict and thus integrated into broad systems of anti-Zionist and antisemitic discourse.
The English edition (2009) of the book won the Washington Institute Book Prize in 2010

 

 

New Book: Gribetz, Defining Neighbors: Religion, Race, and the Early Zionist-Arab Encounter

Gribetz, Jonathan Marc. Defining Neighbors: Religion, Race, and the Early Zionist-Arab Encounter. Princeton: Princeton University Press, 2014.

 

k10398

To read the entire book description or the introduction, please visit: http://press.princeton.edu/titles/10398.html

As the Israeli-Palestinian conflict persists, aspiring peacemakers continue to search for the precise territorial dividing line that will satisfy both Israeli and Palestinian nationalist demands. The prevailing view assumes that this struggle is nothing more than a dispute over real estate. Defining Neighbors boldly challenges this view, shedding new light on how Zionists and Arabs understood each other in the earliest years of Zionist settlement in Palestine and suggesting that the current singular focus on boundaries misses key elements of the conflict.

 

Hardcover | 2014 | $35. 00 / £24.95 | ISBN: 9780691159508 eBook edition | ISBN: 9781400852659

 

Table of Contents:

Acknowledgments ix
Note on Transliterations xiii
Introduction 1
Chapter 1 Locating the Zionist-Arab Encounter: Local, Regional, Imperial, and Global Spheres 15
Chapter 2 Muhammad Ruhi al-Khalidi’s “as-Sayūnīzm”: An Islamic Theory of Jewish History in Late Ottoman Palestine 39
Chapter 3 “Concerning Our Arab Question”? Competing Zionist Conceptions of Palestine’s Natives 93
Chapter 4 Imagining the “Israelites”: Fin de Siècle Arab Intellectuals and the Jews 131
Chapter 5 Translation and Conquest: Transforming Perceptions through the Press and Apologetics 185
Conclusion 235
Bibliography 249
Index 269

Reviews: Campos, Ottoman Brothers

Campos, Michelle U. Ottoman Brothers. Muslims, Christians, and Jews in Early Twentieth-Century Palestine. Stanford: Stanford University Press, 2011.

 

 

cover for Ottoman Brothers

 

 

Reviews

 

  • Jacobson, Abigail. “Review.” Journal of Levantine Studies 1.2 (2011).
  • Norris, Jacob. “Review.” Historical Journal 55.1 (2012): 277-278.
  • Baer, Marc David. “Review.” American Historical Review 117.1 (2012): 305.
  • Robson, Laura. “Review.” International Journal of Middle East Studies 44.2 (2012): 355-357.

ToC: Israel Studies 17.1 (2012)

Articles
Between Rehovot and Tehran—Gideon Hadary’s Secret Diplomacy

pp. 1-23 | DOI: 10.1353/is.2012.0008

Uri Bialer

html iconHTMLpdf iconDownload PDF (622 KB)

A Belated Inclusion: Jewish Volunteers in the Spanish Civil War and Their Place in the Israeli National Narrative

pp. 24-49 | DOI: 10.1353/is.2012.0010

Raanan Rein

html iconHTMLpdf iconDownload PDF (594 KB)

The Question of Palestine Before the International Community, 1924: A Methodological Inquiry into the Charge of "Bias"

pp. 50-77 | DOI: 10.1353/is.2012.0001

Jonathan Gribetz

html iconHTMLpdf iconDownload PDF (1 MB)

Contested Indigeneity: The Development of an Indigenous Discourse on the Bedouin of the Negev, Israel

pp. 78-104 | DOI: 10.1353/is.2012.0003

Seth J. Frantzman, Havatzelet Yahel, Ruth Kark

html iconHTMLpdf iconDownload PDF (602 KB)

The Modesty Campaigns of Rabbi Amram Blau and the Neturei Karta Movement, 1938-1974

pp. 105-129 | DOI: 10.1353/is.2012.0005

Motti Inbari

html iconHTMLpdf iconDownload PDF (537 KB)

Between Negation and Engagement: America’s Changing Image in the Israeli Novel

pp. 130-156 | DOI: 10.1353/is.2012.0006

Matthew M. Silver

html iconHTMLpdf iconDownload PDF (558 KB)

From Hebrew Folksong to Israeli Song: Language and Style in Naomi Shemer’s Lyrics

pp. 157-179 | DOI: 10.1353/is.2012.0007

Yael Reshef

html iconHTMLpdf iconDownload PDF (556 KB)

Reviews
British Pan-Arab Policy, 1915-1922: A Critical Appraisal (review)

pp. 180-183 | DOI: 10.1353/is.2012.0009

James Renton

html iconHTMLpdf iconDownload PDF (50 KB)

Culture Change in a Bedouin Tribe; The ‘Arab al-Hgerât, Lower Galilee, A.D. 1790-1977 (review)

pp. 184-185 | DOI: 10.1353/is.2012.0000

Gideon Kressel

html iconHTMLpdf iconDownload PDF (45 KB)

Contributors
Contributors

pp. 186-188 | DOI: 10.1353/is.2012.0002

html icon

Reviews: Grob and Roth, Anguished Hope

Leonard Grob and John K. Roth, eds. Anguished Hope: Holocaust Scholars Confront the Palestinian-Israeli Conflict. Grand Rapids: Eerdmans, 2008.

———

Reviews:

– Robert Melson. Holocaust and Genocide Studies 24,3 (2010): 468-474.

————

Keywords: Israeli-Arab Conflict, Propoganda, Holocaust: Denial, Zionism: and World Powers, Zionism: Relation to Arabs, Nakbah, Holocaust: Eichmann Trial, Equation of Zionism to Nazism

New publication: Kotzin, Judah L. Magnes

Kotzin, Daniel P. Judah L. Magnes. An American Jewish Nonconformist. Syracuse, N.Y.: Syracuse University Press, 2010.

judah-190

URL: http://www.syracuseuniversitypress.syr.edu/spring-2010/judah-magnes.html

Description

Judah L. Magnes (1877–1948) was an American Reform rabbi, Jewish community leader, and active pacifist during World War I. In the 1920s he moved to British Mandatory Palestine, where he helped found and served as first chancellor of the Hebrew University of Jerusalem. Later, in the 1930s and 1940s, he emerged as the leading advocate for the binational plan for Palestine. In these varied roles, he actively participated in the major transformations in American Jewish life and the Zionist movement during the first half of the twentieth century.

Kotzin tells the story of how Magnes, immersed in American Jewish life, Zionism, and Jewish life in Mandatory Palestine, rebelled against the dominant strains of all three. His tireless efforts ensured that Jewish public life was vibrant and diverse, and not controlled by any one faction within Jewry. Magnes brought American ideals to Palestine, and his unique conception of Zionism shaped Jewish public life in Palestine, influencing both the development of the Hebrew University and Zionist policy toward Arabs.

Reviews: Litvak and Webman, From Empathy to Denial

Meir Litvak and Esther Webman. From Empathy to Denial. Arab Responses to the Holocaust. New York: Columbia University Press, 2009.

———

Reviews:

– Daniel H. Magilow. Journal of Jewish Identities 3,1 (2010): 86-88.

– Robert Melson. Holocaust and Genocide Studies 24,3 (2010): 468-474.

– Hilal Knashan. Shofar. 28,4 (2010): 157-160.

Patten, Howard A. Israel Affairs 17.4 (2011): 663-665.

————

Keywords: Israeli-Arab Conflict, Propoganda, Holocaust: Denial, Zionism: and World Powers, Zionism: Relation to Arabs, Nakbah, Holocaust: Eichmann Trial, Equation of Zionism to Nazism

New Publication: Litvak and Webman, From Empathy to Denial

Meir Litvak and Esther Webman. From Empathy to Denial. Arab Responses to the Holocaust. New York: Columbia University Press, 2009.

from empathy

 

Keywords: Israeli-Arab Conflict, Propoganda, Holocaust: Denial, Zionism: and World Powers, Zionism: Relation to Arabs, Nakbah, Holocaust: Eichmann Trial, Equation of Zionism to Nazism