New Book: Levine, Center and Periphery in Israeli Literature (in Hebrew)

Levine, Daphna. The Third Space. Center and Periphery in Israeli Literature. Tel Aviv: Resling, 2016 (in Hebrew).

book_880_big

ניתוח ספרות בכלים מרחביים הוא אתר בלתי נדלה להבנת המורכבות החברתית העומדת בבסיס הייצוגים התרבותיים. מטרתו של ספר זה לשרטט את המרחב המופיע כרקע, להפוך אותו לרטורי ולחשוף באמצעותו רכיבים שהטקסטים הספרותיים מבקשים להדחיק. הדיון בכלים מתחום חקר המרחב הנו פורה במיוחד בהקשר של הספרות הישראלית, שכן ספרות זו נכתבת במסגרת השיח הציוני שמאבק מרחבי מתמיד מתחולל בו. אולם הדיון פורה לא רק כשהספרות שותפה לפרויקט של רכישת הבעלות על הטריטוריה, אלא גם כשהיא מתנערת כביכול מהטריטוריה ומתרכזת באינדיבידואל, במרכז או במערב, תוך כדי הדחקה והשתקה של המרחב ה”אחר”, או תוך כדי יצירת רב-תרבותיות ופוליפוניה אתנית מדומה. או-אז מתגלה המרחב המדומיין כתמונת ראי ליחסי כוח בין מרכז לפריפריה.

הייצוגים המרחביים הספרותיים מאפשרים לבחון כיצד מתעצבות תרבויות מוכפפות תוך כדי הפנמה של ערכי התרבות ההגמונית, תהליך המלווה ביצירת מרחב (פיזי ולשוני) היברידי שלישי שבו מובנת זהותם תוך כדי “זיהום הדדי”, על פי מונחיו של הומי באבא. יחסי הגומלין בין המרכז והפריפריה יופיעו בספר זה כאתר דינמי הנמתח מעבר לדיכוטומיות הבינאריות, תוך כדי ניתוח לא צפוי של שלוש יצירות ישראליות: “חמסין וציפורים משוגעות” מאת גבריאלה אביגור-רותם, “שום גמדים לא יבואו” מאת שרה שילה, ו”ככה אני מדברת עם הרוח” מאת סמי ברדוגו.

דפנה לוין היא אדריכלית; בוגרת המחלקה לארכיטקטורה באקדמיה “בצלאל” ומלמדת בה; בעלת תואר ראשון ושני בספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית.

 

 

 

New Article: Suwaed, Disputed Land and the Struggle for Ownership

Suwaed, Muhammad. “The Wadi al-Hawarith affair (Emek Hefer): Disputed Land and the Struggle for Ownership: 1929–33.” Middle Eastern Studies 52.1 (2016): 135-52.
 
URL: http://dx.doi.org/10.1080/00263206.2015.1082471
 
Abstract

The Wadi al-Hawarith (Emek Hefer) affair was considered to be one of the prominent land disputes between Jews and Arabs in Palestine during the British mandate period. The region in which the dispute broke out was found south of Hadera in Emek Hefer.

The purchase of lands of Wadi al-Hawarith, by Jewish bodies, had already started at the end of the nineteenth century and continued for four decades, and during this there were disputes between the Jews and Arabs, which were accompanied by legal hearings.

The Jewish National Fund tried to reach an arrangement by means of compensation for the Bedouin tenants who dwelled on the lands of the valley, in exchange for their willingness to leave the territory. From time to time, the Bedouins agreed to this, but they went back on their agreement.

Despite the effort to reach compensation arrangements with the Bedouins, the Palestinian political leadership was interested in inflaming the opposition of the Bedouins to leaving the land. This is what caused a long string of trials, which continued for many years.

 

 

 

New Article: Stadler and Luz, Two Venerated Mothers Separated by a Wall

Stadler, Nurit, and Nimrod Luz. “Two Venerated Mothers Separated by a Wall: Iconic Spaces, Territoriality, and Borders in Israel-Palestine.” Religion and Society 6.1 (2015): 127-41.

 

URL: http://dx.doi.org/10.3167/arrs.2015.060109

 

Abstract

This article explores the role of sacred places and pilgrimage centers in the context of contemporary geopolitical strife and border disputes. Following and expanding on the growing body of literature engaged with the contested nature of the sacred, this article argues that sacred sites are becoming more influential in processes of determining physical borders. We scrutinize this phenomenon through the prism of a small parcel of land on the two sides of the Separation Wall that is being constructed between Israel and Palestine. Our analysis focuses on two holy shrines that are dedicated to devotional mothers: the traditional Tomb of Rachel the Matriarch on the way to Bethlehem and Our Lady of the Wall, an emergent Christian site constructed as a reaction to the Wall. We examine the architectural (and material) phenomenology, the experience, and the implications that characterize these two adjacent spatialities, showing how these sites are being used as political tools by various actors to challenge the political, social, and geographical order.

 

 

New Book: Patrick, America’s Forgotten Middle East Initiative

Patrick, Andrew. America’s Forgotten Middle East Initiative: The King-Crane Commission of 1919. London: Tauris, 2015.

king crane

 

Sent to the Middle East by Woodrow Wilson to ascertain the viability of self-determination in the disintegrating Ottoman Empire, the King-Crane Commission of 1919 was America’s first foray into the region. The commission’s controversial recommendations included the rejection of the idea of a Jewish state in Syria, US intervention in the Middle East and the end of French colonial aspirations. The Commission’s recommendations proved inflammatory, even though its counsel on the question of the Palestinian mandate was eventually disregarded by Lloyd George and Georges Clemenceau in favour of their own national interests. In the ensuing years, the Commission’s dismissal of claims by Zionist representatives like David Ben-Gurion on their ‘right to Palestine’ proved particularly divisive, with some historians labeling it prophetic and accurate, and others arguing that Commission members were biased and ill-informed. Here, in the first book-length analysis of the King-Crane report in nearly 50 years, Andrew Patrick chronicles the history of early US involvement in the region, and challenges extant interpretations of the turbulent relationship between the United States and the Middle East.

 

 

New Article: Artson, Rootedness in Zion and the Earth

Artson, Bradley Shavit. “Everywhere I Go: Affirming Our Rootedness in Zion and the Earth.” Conservative Judaism 66.1 (2014): 3-19.

 

URL: http://dx.doi.org/10.1353/coj.2014.0020 

 

Extract

In that transformative enterprise, it is enough for Rabbi Schechter that some of us live in Zion, building an Israeli culture that wrestles with issues of power and democracy, pluralism and inclusion; one that fights for social services to the poor and fights against inequities for all of Israel’s inhabitants. It suffices for Schechter that some of us are in Israel as sh’liḥim (representatives) of an entire people.

But for Schechter and for me, Jewish significance is not restricted only to what happens in Israel. The Jewish people are a living people everywhere we are, and we retain the obligations of a living people to assert ourselves in the fullness of our humanity, everywhere. For those of us who choose to live throughout the Diaspora, we have no less an obligation to re-acculturate Jewish life, to make Judaism a living language and a rhythm and a way of being, to make it a pathway toward justice among all peoples, to be able to feel a sense of harmony and identity with religions and cultures not our own, and to feel a solidarity with our own people—wherever they are.

New Article: Goldstein, Reflections on the Failure of The Lovers of Zion

Goldstein, Yossi. “Reflections on the Failure of The Lovers of Zion.” Journal of Modern Jewish Studies 14.2 (2015): 229-45.

 

URL: http://dx.doi.org/10.1080/14725886.2015.1009729

 

Abstract

In this article, we focus on the rift between the two sociocultural groups that constituted Hibbat Zion—the maskilim and the ultra-Orthodox—and on its overall activity. It seems clear that the Jews in Russia were not ready for a movement aimed at establishing a Jewish national entity in Palestine. After 1885, many of them felt that despite anti-Semitism, their living conditions were improving and only a few among them sought to emigrate to the USA. Only a small minority saw their destination as Eretz Israel, yet it was this relatively inconsequential minority that fuelled the activity of Hibbat Zion, even though only very few of them actually believed in the possibility of settling in Palestine. Hibbat Zion and the Odessa Committee both failed to achieve the goals they set for themselves. Yet, we must acknowledge that the very existence of these Jewish national movements and the evolution of patterns of activity and the leadership they engendered paved the way for the development of a national home for the Jews in Palestine. Their members and their leadership established structures that provided a foundation for those who succeeded them: Herzl’s Zionist Organization and the state of Israel.

 

New Article: Lustick, Ari Shavit, Baruch Marzel, and Zionist Claims to Territory

Lustick, Ian S. “Making Sense of the Nakba: Ari Shavit, Baruch Marzel, and Zionist Claims to Territory.” Journal of Palestine Studies 44.2 (2015): 7-27.

 

URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/jps.2015.44.2.7

 

Abstract

Zionist claims to rightful rule of most or all of Palestine/the Land of Israel ultimately depend on naturalizing those claims into common sense, for Jews, of course, but also for the international community. Following the 1967 war, Israelis in favor of withdrawing from occupied territories have relied on distinguishing between the justice of the 1949 Armistice Lines, and the process that led to the State of Israel within those lines, versus the injustice of the occupation of territories conquered in 1967 and of their settlement and gradual absorption. But as the truth of the expulsions and forced dispossession of Palestinians in 1948 becomes accepted by wider swaths of both Israeli-Jewish and international public opinion, the traditional narrative distinguishing the justice of 1948 and the injustice of 1967 breaks down. Ari Shavit’s book, My Promised Land, can be understood as a response by Israeli two-staters to accusations of hypocrisy by the extreme right.

New Article: Sturm & Frantzman, Religious Geopolitics of Palestinian Christianity

Sturm, Tristan and Seth Frantzman. “Religious Geopolitics of Palestinian Christianity: Palestinian Christian Zionists, Palestinian Liberation Theologists, and American Missions to Palestine.” Middle Eastern Studies 51.3 (2015): 433-51.

 

URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00263206.2014.971768

 

Abstract

The introduction of Protestantism into the Middle East by American missionaries in the nineteenth century met with limited success while the responses and internalizations of local converts proved incredibly diverse. The two resultant theological descendants are Palestinian Christian Zionists and Palestinian Liberation Theologists. The article provides a short history of these two movements and highlights influential voices through interviews and media analysis. This article argues that hybrid religious identifications with nation and place has transcended, in some cases, political struggle for territory.

Seminar: Newman, Deterritorializing the Two State Solution (U Manchester, Feb 11, 2015)

 

 

Research Seminar:

Wed 11 February

‘Rethinking Borders: Deterritorializing the Two State Solution’

DATE AND VENUE: 4pm Wed 11 February in A7, Samuel Alexander Building. (Building 67 on the campus map, see directions).

DNewmanSPEAKER: Professor David Newman: Dean of the Faculty of Humanities and Social Sciences and University Chair in geopolitics at Ben-Gurion University of the Negev. Following a career in geography, Newman founded the Department of Politics and Government in 1998, and the Centre for the Study of European Politics and Society in 2001. From 1998-2014 Newman was the chief editor of the International Journal of Geopolitics. His degrees are form the UK (University of London and Durham). Newman also writes a weekly political commentary column in the Jerusalem Post.

ABSTRACT: The Two State solution for the Israel-Palestine conflict necessitates the demarcation of borders which will separate the respective territories and sovereignties of both States. Given the increasing complexity of drawing a border in recent years, we examine alternative territorial configurations of a Two State solution involving cross citizenship, exclaves and flexible notions of borders.

This event is part of the Centre’s Israel Studies research seminar programme for 2015.

 

New Article: Caspi, Apocalypse, Territory and Identity in Joseph Mundi’s Plays

Caspi, Zahava. “Apocalypse, Territory and Identity in Joseph Mundi’s The Ruler of Jericho and The Messiah.” Jerusalem Studies in Hebrew Literature 27 (2014): 205ff (in Hebrew).

 

Abstract

My article deals with two of Joseph Mundi’s plays The Ruler of Jericho (1975) and The Messiah (1982). Though the first one was written after Yom Kippur War and the other seven years later, concerning the First Lebanon War – basically they treat the same topic. Both reveal the danger which is inherent in the aspiration for absolute unification between an imagined Utopian object (be it ‘the Promised Land’ or the ‘Ideal Sabra’) and its actual implementation in reality. Using two concepts which underlie every national entity – territory and identity – Mundi examines the apocalyptic implications of founding nationality upon biblical myths and utopian conceptions.

The relations between ‘place’ and ‘the place’ will be dealt through Foucault’s spatial terms: ‘Heterotopia’ as the opposite term of ‘Utopia’; and the question of Israeli identity will be explained through the concept of ‘Schizophrenia’, as used by Deleuze and Guattari. I will show that Mundi is proposing differentiality, multiplicity, and schizoidism – as defense mechanisms against the utopian desire for the ultimate.

כספי, זהבה. “אפוקליפיטקה, מרחב וזהות ב’מושל יריחו’ ו’המשיח’ מאת יוסף מונדי”. מחקרי ירושלים בספרות עברית כז (2014): 205 ואילך.

Bibliography: Leo Baeck Institute Yearbook bibliography on Zionism and Israel (2014)

Bibliography: Zionism and Israel. Published in the Leo Baeck Institute Yearbook 59 (2014): 460-466.

57203. Alroey, Gur: “Zionism without Zion”? Territorialist Ideology and the Zionist Movement, 1882–1956. [In]: Jewish Social Studies, Vol. 18(1), 2013. Pp. 1–32

57204. Al-Salim, Farid: Key to three crises: The Ha’avara Agreement, Jewish immigration, and the Peel Plan of Partition of Palestine. [In]: Journal of South Asian and Middle Eastern Studies, Vol. 37(1), 2013. Pp. 86–102

57205. Armborst-Weihs, Kerstin: The Formation of the Jewish National Movement Through Transnational Exchange: Zionism in Europe up to the First World War. [In]: Europäische Geschichte Online. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0159–2011080820 (07.08.2014)

57206. Ashkenazi, Ofer: The Biramschule in Context – The »German« Influence on Jewish Body Culture in Mandate Palestine. [In]: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, Vol. 41, 2013 (Issue title: Deutsche(s) in Palästina und Israel. Alltag, Kultur, Politik. Ed. by José Brunner). Pp. 17–39

57207. Behar, Moshe; Benite, Zvi Ben-Dor (eds.): Modern Middle Eastern Jewish Thought: Writings on Identity, Politics, and Culture, 1893–1958. Waltham, MA: Brandeis University Press, 2013. XXXIX, 257 pp., ISBN 978-1-58465-884-9 / 978-1-58465-885-6 [Reviewed by: Orit Bashkin, on: https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=41227 (22.05.2014). Incl. i. a.: European Zionism and the Arabs and Jews in Palestine]

57208. Ben-Ari, Nitsa: Hebrew Translations of German Classics – Attraction and Aversion. [In]: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, Vol. 41, 2013 (Issue title: Deutsche(s) in Palästina und Israel. Alltag, Kultur, Politik. Ed. by José Brunner). Pp. 129–142

57209. BERGMANN, ERNST DAVID. Orchin, Milton; Fenichel, Henry; Jensen, William B.: Scientist in the Service of Israel. The Life and Times of Ernst David Bergmann (1903–1975). Jerusalem: Hebrew University Magnes Press, 2011. XVIII, 374 pp., ISBN 978-965-493-580-7 [“This is the first book-length study of the life and career of the Israeli chemist Ernst David Bergmann. It traces his birth and education in Germany; his decision, after the rise of Hitler, to immigrate to Palestine rather than to accept a position at Oxford; and his intimate 18-year association with Chaim Weizmann – not only as his closest scientific associate but also as Scientific Director of both the Sieff Institute and of the Weizmann Institute …”]

57210. BERGNER, ELISABETH. Feinberg, Anat: »Von Gott begnadete Schauspielerin«: Elisabeth Bergner in Israel. [In]: Aschkenas, Vol. 21(1–2) (2011), 2013. Pp. 229–246

57211. BIRNBAUM, NATHAN. Olson, Jess: Nathan Birnbaum and Jewish Modernity: Architect of Zionism, Yiddishism, and Orthodoxy. Stanford: Stanford University Press, 2013, 408 pp. (Stanford Studies in Jewish History and Culture), ISBN 978-0-8047-7873-2 [Reviewed by: Kerstin Armborst-Weihs, in: Medaon, No. 14, 2013. http://www.medaon.de/rezension.html (06.05.2014)]

––. BUBER, MARTIN. Wolf, Siegbert: Martin Bubers Konzeption der Binationalität (2012). See No. 55784

––. Buber, Martin: Zwei Völker in Palästina (1947). See No. 55784

57212. DUBNOW, SIMON. Jilek, Grit: Nation ohne Territorium. Über die Organisierung der jüdischen Diaspora bei Simon Dubnow. Baden-Baden: Nomos, 2013. 524 pp. (Schriftenreihe der Sektion Politische Theorien und Ideengeschichte in der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft, Vol. 24), ISBN 978-3-8329-7738-2

57213. Edelmann-Ohler, Eva: Sprache des Krieges. Deutungen des Ersten Weltkriegs in zionistischer Publizistik und Literatur (1914–1918). Zürich: ETH Zürich, 2013. 306 pp., illus. (ETH Zürich Diss. No. 20986)

57214. Eiff, Hansjörg: Die jüdische Heimstätte in Palästina in der Außenpolitik der Weimarer Republik. [In]: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Vol. 61(12), 2013. Pp. 1005–1028

57215. Gechtman, Roni: Nationalising the Bund? Zionist historiography and the Jewish labour movement. [In]: East European Jewish Affairs, Vol. 43(3), 2013. Pp. 249–264 [Abstract: This article examines the academic historiography on the Jewish Workers’ Bund produced by Israeli and Zionist scholars. While the contribution of Israeli scholars to the historiography on the Bund has been significant in both quantity and quality, their works have had to grapple with the tension between the goals of Zionist historiography and the Bund’s political and ideological commitments, namely the party’s radical opposition to nationalism in general and to Zionism in particular. To various degrees, Israeli scholars sought to “nationalise” the Yiddish-speaking labour movement in Eastern Europe and incorporate it into a coherent narrative of the Jews’ past as an “organic” nation. As a result of their authors’ ideological and methodological preconceptions, and by portraying it as a nationalist movement, these works often misrepresent the Bund’s ideas, policies and activities.]

––. Graur, Mina: Anarchismus und Zionismus. Die Debatte über den jüdischen Nationalismus (2008). See No. 55784

57216. Grill, Tobias: Antizionistische jüdische Bewegungen. [In]: Europäische Geschichte Online. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0159–2011081886 (07.08.2014)

57217. GRONEMANN, SAMMY. Kühne, Jan: “Wer ist wer?!”. Sammy Gronemanns Jakob und Christian. [In]: PaRDeS. Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien, Vol. 19, 2013 (Issue title: Galut Sepharad in Aschkenas: Sepharden im deutschsprachigen Kulturraum). Pp. 191–206 [http://opus.kobv.de/ubp/volltexte/2013/6527/ (04.09.2013)]

57218. Grüner, Frank; Hohler, Susanne: Offener Brief der zionistischen Jugendorganisation Betar an den Nationalrat der Jüdischen Gemeinden im Fernen Osten vom 25. Januar 1939. [In]: Medaon, No. 14, 2013. http://www.medaon.de/articles.html#artikel308

57219. Harpaz, Nathan: Zionist Architecture and Town Planning: The Building of Tel Aviv (1919–1929). West Lafayette, IN: Purdue University Press, 2013. xi, 277 pp., illus., ISBN 9781557536730

57220. Hermann, Tamar S.: Zionism and Palestinian Nationalism: Possibilities of Recognition. [In]: Israel Studies, Vol. 18(2), 2013 (Special Issue: Shared Narratives – A Palestinian-Israeli Dialogue). Pp. 133–147

57221. Herrmann, Manja: “[B]eide zu einem harmonischen Ganzen verschmolzen”: Particularism, Universalism, and the Hybrid Jewish Nation in Early German Zionist Discourse. [In]: Medaon, No. 14, 2013. http://www.medaon.de/articles.html#artikel323

––. HERZL, THEODOR. Ben-Ami: Herzl and the First Congress. See No. 56248

57222. HESS, MOSES; PINSKER, LEON; RÜLF, MORITZ. Schoeps, Julius H.: Pioneers of Zionism: Hess, Pinsker, Rülf. Messianism, Settlement Policy, and the Israeli-Palestinian Conflict. Translated by Margaret-Ann Schellenberg. Berlin [et al.]: de Gruyter, 2013. 158 pp., illus., ISBN 978-3-11-031458-8 [Reviewed by: Philipp von Wussow, in: Medaon, No. 14, 2013. http://www.medaon.de/rezension.html (06.05.2014)]

––. Hessing, Jakob: Germanistik in Israel. Aspekte einer Trauerarbeit. See No. 57755

57223. Jessen, Caroline: Bücher als Dinge. Funktionen emigrierter Bücher und Büchersammlungen für deutsch-jüdische Einwanderer in Palästina/Israel nach 1933 aus Perspektive der Kanonforschung. [In]: Exilforschung, Vol. 29, 2011. Pp. 12–27

57224. Jessen, Caroline: Das problematische Bild der geretteten Kultur – Büchersammlungen deutsch-jüdischer Einwanderer in Israel. [In]: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, Vol. 41, 2013 (Issue title: Deutsche(s) in Palästina und Israel. Alltag, Kultur, Politik. Ed. by José Brunner). Pp. 179

57225. Jessen, Caroline: Spuren deutsch-jüdischer Geschichte. Erschließung und Erforschung von Nachlässen und Sammlungen in Israel. [In]: Der Archivar, Vol. 66(3), 2013. Pp. 328–331

57226. Kraft, Christian: Die Synagogen Binjan Zion und Chorew – Der Konflikt zweier deutscher Einwanderergemeinden in Jerusalem. [In]: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, Vol. 41, 2013 (Issue title: Deutsche(s) in Palästina und Israel. Alltag, Kultur, Politik. Ed. by José Brunner). Pp. 97–126

57227. Kühne, Jan: Das Ende einer jüdischen Welttournee – Sammy Gronemann und die zionistische »Rückkehr in die Geschichte«. [In]: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, Vol. 41, 2013 (Issue title: Deutsche(s) in Palästina und Israel. Alltag, Kultur, Politik. Ed. by José Brunner). Pp. 143–160

57228. LASKER-SCHÜLER, ELSE; WILHELM, KURT. Kohler, George Y.: »Platzmachen für Gott« – Else Lasker-Schüler, Rabbiner Kurt Wilhelm und der religiöse Liberalismus in Palästina. [In]: Aschkenas, Vol. 21(1–2) (2011), 2013. Pp. 179–199

57229. Liebermann, Guido: La psychanalyse en Palestine 1918–1948. Aux origines du mouvement analytique israélien. Préface de Elisabeth Roudinesco. Paris: Campagne Première, 2012. 318 pp., ISBN 978-2-915789-53-9 [Incl. i. a.: L’arrivée des psychanalystes autrichiens en Palestine (1938); Traduire Freud en hébreu; Freud en Eretz Israël]

57230. Litt, Stefan: Zeugnisse deutsch-jüdischer Kulturgeschichte – Der Erwerb deutschsprachiger Privatnachlässe für die Jewish National and University Library in Jerusalem 1934–1971. [In]: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, Vol. 41, 2013 (Issue title: Deutsche(s) in Palästina und Israel. Alltag, Kultur, Politik. Ed. by José Brunner). Pp. 195–212

––. Luden, Josef: Israel: Zionismus & Anarchismus (1985). See No. 55784

57231. Maier-Wolthausen, Clemens: Eine unmögliche Reise. Ein Brief der Kinder- und Jugendalija in Schweden von 1940. [In]: Medaon, No. 14, 2013. http://www.medaon.de/articles.html#artikel308

57232. Maksymiak, Małgorzata A.: Untergangs- und Aufgangsprobleme der [sic] jüdischen Homo Europaeus. Zur zionistischen Kritik an Spenglers Geschichtsphilosophie. [In]: Zaur Gasimov; Carl Antonius Lemke Duque (Hrsg.): Oswald Spengler als europäisches Phänomen. Der Transfer der Kultur- und Geschichtsmorphologie im Europa der Zwischenkriegszeit 1919–1939. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2013 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Geschichte Mainz, Abteilung für Universalgeschichte, Beiheft 99), ISBN 978-3-525-10126-1. Pp. 299–322

57233. Maksymiak, Malgorzata Anna: “Ezer Ke-Negdo” in Zionism: The Cases of Gerda Luft and Gabriele Tergit. [In]: Medaon, No. 14, 2013. http://www.medaon.de/articles.html#artikel323

57234. Maoz, Moshe: The Zionist/Jewish and Palestinian/Arab National Movements: The Question of Legitimacy – A Comparative Observation. [In]: Israel Studies, Vol. 18(2), 2013 (Special Issue: Shared Narratives – A Palestinian-Israeli Dialogue). Pp. 30–40

57235. Marzano, Arturo: Visiting British Palestine: Zionist travelers to Eretz Israel. [In]: Quest. Issues in Contemporary Jewish History, Vol. 4(6), 2013. http://www.quest-cdecjournal.it/index.php (03.03.2014)

57236. Michaels, Jennifer: An Unusual Traveler: Ida Pfeiffer’s Visit to the Holy Land in 1842. [In]: Quest. Issues in Contemporary Jewish History, Vol. 4(6), 2013. http://www.quest-cdecjournal.it/index.php (03.03.2014)

57237. Miron, Guy: Exile, Diaspora and the Promised Land: Jewish Future Images in Nazi Dominated Europe. [In]: Pál Hatos; Attila Novák (eds.): Between Minority and Majority: Hungarian and Jewish/Israeli Ethnical and Cultural Experiences in Recent Centuries. Budapest: Balassi Inst., 2013. Pp. 147–166

57238. Miskin, Edgar: Illegal Journey: From the Holocaust to Palestine in 1946. New York: Devora, 2013. 314 pp., ISBN 9789655241273

57239. MÜLLER-COHEN, ANITTA. Hecht, Dieter J.: Biographien jüdischer Frauen: Anitta Müller-Cohen (1890–1962). Sozialarbeit und Zionismus zwischen Wien und Tel Aviv. [In]: Medaon, No. 14, 2013. http://www.medaon.de/miscellaneous.html#artikel301

57240. Nemtsov, Jascha: Doppelt vertrieben: Deutsch-jüdische Komponisten aus dem östlichen Europa in Palästina/Israel. Wiesbaden: Harrassowitz, 2013. 336 pp., illus., music (Jüdische Musik, Vol. 11), ISBN 978-3-447-06975-5

57241. Nittenberg, Joanna; Kaufmann, Benjamin (eds.): Trotz allem … Aron Menczer und die Jugendalijah. Wien: Edition INW, 2013. 191 pp., illus., ISBN 9783950035667 [Aron Menczer, b. 18. 04. 1917 Vienna, d. 7. 10. 1943 KZ Auschwitz-Birkenau]

57242. Or, Galia Bar; Minten-Jung, Nicole; Möller, Werner; Yasky, Yuval; Lehmann, Katja; Sonder, Ines; Oswalt, Philipp: Kibbuz und Bauhaus. Pioniere des Kollektivs. Leipzig: Spector Books, 2012. 144 S., ISBN 978-3940064448 [Reviewed by: Alexandra Klei, in: Medaon, No. 14, 2013. http://www.medaon.de/rezension.html (06.05.2014)]

57243. Oswalt, Philipp (ed.): bauhaus. Zeitschrift der Stiftung Bauhaus Dessau, Ausgabe 2: Israel, November 2011. 152 pp., ISBN 978-3940064295 [Reviewed by: Alexandra Klei, in: Medaon, No. 14, 2013. http://www.medaon.de/rezension.html (06.05.2014)]

57244. Patek, Artur: Jews on Route to Palestine 1934–1944. Sketches from the History of Aliyah Bet. Clandestine Jewish Immigration. Krakow: Jagiellonian University Press, 2012. 220 pp., ISBN 978-83-233-3390-6 [Reviewed by: Farid Al-Salim, in: American Historical Review, Vol. 119(3), 2014. Pp. 1022]

57245. Peiffer, Lorenz; Zimmermann, Moshe (eds.): Sport als Element des Kulturtransfers. Jüdische Sportler zwischen NS-Deutschland und Palästina. Göttingen: Wallstein, 2013. 249 pp., illus., ISBN 978-3-8353-1234-0 [Vorwort (Lorenz Peiffer; Moshe Zimmermann, 7–8); Einleitung (Lorenz Peiffer; Moshe Zimmermann, 9–13); Die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Deutsch-jüdische Athleten und die Entstehung einer zionistischen (trans)nationalen Kultur (Ofer Ashkenazi, 14–48); Arthur Biram und die Einführung des Turnunterrichts in Erez Israel (Ofer Ashkenazi; Eyal Gertmann, 49–72); Die Beteiligung jüdischer Sportler aus Deutschland an der II. Makkabiah 1935 in Tel Aviv (Henry Wahlig, 73–98); Im Schatten antisemitischer Diskriminierung und Verfolgung. Sportliche Begegnungen zwischen jüdischen Mannschaften aus Nazideutschland und Erez Israel im Jahre 1937 (Eyal Gertmann; Lorenz Peiffer, 99–134); Zwischen Diaspora und Erez Israel – Fußball als Element des Kulturtransfers (Moshe Zimmermann, 135–146); »Im Turnunterricht ist ganz neu, daß man möglichst hebräische Kommandos gebrauchen möchte.« Die Veränderung des Turnunterrichts an den jüdischen Schulen im nationalsozialistischen Deutschland (Lorenz Peiffer; Nadine Werner, 147–168); Schulsport in Palästina von 1933 bis 1938 – im Spiegel von Berichten in deutsch-jüdischen Zeitungen (Lorenz Peiffer; Nadine Werner, 169–172); Dokumention. Einführung und Kommentierung der Dokumente (Ofer Ashkenazi; Eyal Gertmann; Henry Wahlig, 175–184); Dokumente: 1. Transfer von Sportarten nach Erez Israel (185); 2. Vereinsentwicklung in Erez Israel (193); 3. Jüdische Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland bei der Makkabiah 1935 (200); 4. Sportreisen jüdischer Mannschaften nach Erez Israel nach Nazideutschland (234); 5. Sport in Palästina in den 1920er Jahren (245)]

57246. Poppe, Judith: Zwischen »unauffindbarem Gestern« und dem »Himmel voll Zuversicht«? Konzeptionen der Alten und der Neuen Heimat bei deutschsprachigen Schriftsteller/innen Israels. [In]: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, Vol. 41, 2013 (Issue title: Deutsche(s) in Palästina und Israel. Alltag, Kultur, Politik. Ed. by José Brunner). Pp. 161–178

––. Popper, Hans: Die freie organisierte Gemeinschaft des jüdischen Yishuv (Einwohnerschaft) in Palästina (1949). See No. 55784

57247. Rautenberg-Alianov, Viola: Schlagsahne oder Shemen-Öl? Deutsch-jüdische Hausfrauen und ihre Küche in Palästina 1936–1940. [In]: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, Vol. 41, 2013 (Issue title: Deutsche(s) in Palästina und Israel. Alltag, Kultur, Politik. Ed. by José Brunner). Pp. 82–96

57248. Rodov, Ilia: “With Eyes towards Zion:” Visions of the Holy Land in Romanian Synagogues. [In]: Quest. Issues in Contemporary Jewish History, Vol. 4(6), 2013. http://www.quest-cdecjournal.it/index.php (03.03.2014)

57249. Rokem, Na’ama: Prosaic Conditions: Heinrich Heine and the Spaces of Zionist Literature. Evanston, IL: Northwestern University Press, 2013. XXI, 221 pp., ISBN 978-0-8101-2867-5 [Reviewed by: Allison Schachter, on: http://www.h-net.org/reviews/showpdf.php?id=42229 (19.08.2014)]

57250. Sebba-Elran, Tsafi: From Sefer Ha’aggadah to the Jewish Bookcase: Dynamics of a Cultural Change. [In]: Jewish Studies Quarterly, Vol. 20(3), 2013. Pp. 272–295 [The manifest popularity of H. N. Bialik and Y. H. Ravnitzky’s Sefer Ha’aggadah, its influence on the educational curriculum in the Yishuv and later in the State of Israel and the various languages into which it is translated all bear witness to the formative role of this book through the years in the construction of modern cultural memory … Only Sefer Ha’aggadah acquired such an influence that it became known as “the New Torah” of the Jews. This article seeks to understand and explain Bialik and Ravnitzky’s unique success in light of their literary innovations and cultural vision and to examine how they used their literary tools to bridge the historical and ideological gap between rabbinic tradition and the Jewish thought of their time … Like the romantic philosophers Herder and Schlegel, and apparently following Ahad Ha’am, Bialik and Ravnitzky related to Jewish myth and particularly to the aggadah as a national cultural heritage …]

57251. Sela-Sheffy, Rakefet: »Europeans in the Levant« Revisited – German Jewish Immigrants in 1930s Palestine and the Question of Culture Retention. [In]: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, Vol. 41, 2013 (Issue title: Deutsche(s) in Palästina und Israel. Alltag, Kultur, Politik. Ed. by José Brunner). Pp. 40–59

57252. Selzer, Assaf: The History of the Hebrew University of Jerusalem. Vol. 4: Who’s Who Prior to Statehood: Founders, Designers, Pioneers. Jerusalem: Magnes Press, 2013. 405 pp., ISBN 978-965-493-691-0

––. Shapiro, Alexander: Internationale Probleme. Palästina, England und die jüdische Frage (1930). See No. 55784

57253. Sheffi, Na’ama; Meilinger, Liliane: Vom Deutschen ins Hebräische. Übersetzungen aus dem Deutschen im Jüdischen Palästina 1882–1948. Translated by Liliane Meilinger. With a preface by Shulamit Volkov. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2011. 219 pp. (Jüdische Religion, Geschichte und Kultur, Vol. 14), ISBN 978-3-525-56938-2

57254. Shindler, Colin: The origins of Zionism. [In]: Joel Peters and David Newman (eds.): The Routledge Handbook on the Israeli-Palestinian Conflict. London [et. al.]: Routledge, 2013. ISBN 978-0-415-77862-6 / 978-0-203-07955-3. Pp. 11–19

57255. Shumsky, Dimitry: Leon Pinsker and “Autoemancipation!”: A Reevaluation. [In]: Jewish Social Studies, Vol. 18(1), 2013. Pp. 34–62

57256. Shumsky, Dimitry: Zweisprachigkeit und binationale Idee. Der Prager Zionismus 1900–1930. Transl. from the Hebrew by Dafna Mach. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 336 pp. (Schriften des Simon-Dubnow-Instituts, Vol. 14), ISBN 978-352-53695-5-5 / 978-3-647-36955-6 (online resource) [Reviewed by: Martha Stellmacher. in: PaRDeS. Zeitschrift der Vereinigung für Jüdische Studien, Vol. 20, 2014. Pp. 175–176; Romy Langeheine, on: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2014–2–188 (20.06.2014). “Die deutsche Übersetzung von Dimitry Shumskys 2005 an der Universität Haifa entstandener geschichtswissenschaftlicher Dissertation, die 2010 erstmalig auf Hebräisch erschien, macht nun auch der deutschen Leserschaft eine innovative Studie zum Prager Zionismus und den Anfängen der binationalen Idee als Lösungsmöglichkeit des jüdisch-arabischen Konflikts in Palästina zugänglich. Dieser Lösungsansatz wurde insbesondere von Mitgliedern des 1925 in Jerusalem gegründeten Intellektuellenzirkels Brith Schalom verfolgt, die bereits zu dieser Zeit auf die Dringlichkeit der Aussöhnung zwischen Juden und Arabern hinwiesen und verschiedene politische Programme dazu ausarbeiteten …”]

57257. Siegemund, Anja: Eine Bürgergesellschaft für den Jischuw – Deutsche liberalnationale Zionisten in Palästina. [In]: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, Vol. 41, 2013 (Issue title: Deutsche(s) in Palästina und Israel. Alltag, Kultur, Politik. Ed. by José Brunner). Pp. 60–81

57258. Sonder, Ines: “Das wollten wir. Ein neues Land …” Deutsche Zionistinnen als Pionierinnen in Palästina, 1897–1933. [In]: Medaon, No. 14, 2013. http://www.medaon.de/articles.html#artikel323

57259. Stahl, Neta: Other and Brother: Jesus in the 20th-Century Jewish Literary Landscape. Oxford: Oxford University Press, 2012. 248 pp., ISBN 978-0-19-976000-8 [Reviewed by Adele Reinhartz, on: https://www.h-net.org/reviews/showrev.php?id=3D39833 (25.01.2014). Incl. i. a.: The positive appropriation of Jesus by Zionist authors like Uri Zvi Greenberg (1896–1981), Yoel Hoffman (b. 1937), Avot Yeshurun (1904–1992), and others]

––. THEILHABER, FELIX ARON. Heuer, Renate: Eroberung des neuen Judentums für Israel – Felix Aron Theilhaber. See No. 57014

––. Vago, Raphael: Israel-Diaspora Relations: Mutual Images, Expectation, Frustrations. See No. 56189

57260. Vogt, Stefan: Neue Forschungen zum deutschsprachigen Zionismus. Einleitung in den Schwerpunkt. [In]: Medaon, No. 14, 2013. http://www.medaon.de/articles.html#artikel323

57261. Vogt, Stefan: Vertraute Feinde. Zionisten und Konservative Revolutionäre in der Weimarer Republik. [In]: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft, Vol. 61(9), 2013. Pp. 713–732

57262. Wendehorst, Stephan E. C.: British Jewry, Zionism and the Jewish State 1936–1956. Oxford/New York: Oxford University Press, 2012. XIV, 422 pp. (Oxford Historical Monographs), ISBN 978-0-1992-6530-5 [Reviewed by: Colin Shindler, in: Medaon, No. 14, 2013. http://www.medaon.de/rezension.html (06.05.2014). “Stephan E. C. Wendehorst explores the relationship between British Jewry and Zionism from 1936 to 1956, a crucial period in modern Jewish history encompassing both the shoah and the establishment of the State of Israel …” (provided by the publisher)]

57263. Wilhelm, Karin; Gust, Kerstin (eds.): Neue Städte für einen neuen Staat. Die städtebauliche Erfindung des modernen Israel und der Wiederaufbau in der BRD. Eine Annäherung. Bielefeld: transcript, 2013. 348 pp., illus. (Urban Studies), ISBN 978-3-8376-2204-1 [Incl. i. a.: Neue Städte für einen neuen Staat. Die städtebauliche Erfindung des modernen Israel und der Wiederaufbau in der BRD. Eine Annäherung (Karin Wilhelm; Kerstin Gust, 9–22); Deutsch-jüdische Identitäten in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts (Andreas Nachama; Julius H. Schoeps, 25–33); Edgar Salin – Aspekte seines Lebens und Denkens (Anton Föllmi, 34–45); »Urbanität« in Zeiten der Krise: Der Basler Arbeitsrappen (Korinna Schönhärl, 46–63); » … Träume, die verwirklicht werden … « Salins Suche nach Urbanität (Karin Wilhelm, 64–79); Edgar Salin und das Israel Economic and Sociological Research Project (IESRP). Facetten einer Annäherung (Joachim Trezib, 80–94); Die Erfindung des modernen Israel und der Sharon-Plan. Betrachtungen über ein Unbehagen (Zvi Efrat, 95–111); Konzepte der Initiativplanung in den ersten Jahren des Staates Israel (Ruth Kark, 112–125); Planung einer »Heimstatt« für die Nation (Rachel Kallus, 126–1947); Städtebau und architektonische Kultur als Faktoren der israelischen Identitätspolitik nach 1948 (Anna Minta, 141–154); Edgar Salins Konzeption des modernen Kapitalismus. Von Marx, Sombart und Weber zu einer europäischen Perspektive für die Globalisierung (Bertram Schefold, 209–227); Zwischen Humanismus und Nationalismus. Die Rezeption völkisch-nationalen Denkens im deutschsprachigen Zionismus (Stefan Vogt, 228–236); Siedlung und Landvolk. Die agrarpolitischen Annäherungen zwischen Edgar Salin und der »Sering-Schule« (Willi Oberkrome, 237–251); Nachklänge völkisch-romantischer Naturaneignung? Von der Jugendbewegung des Kaiserreiches bis zur Umweltgeschichtsschreibung in der Bundesrepublik Deutschland (Joachim Wolschke-Bulmahn, 252–267); Zum Kulturdiskurs der Bundesrepublik Deutschland in den Jahren des Wiederaufbaus (Axel Schildt, 268–278); Die Kontroverse um Reparationen in Israel (Yaakov Sharett, 279–288); Von Deutschen, Juden und Projektionen. Zum deutsch-israelischen Verhältnis in der Nachkriegszeit (Moshe Zuckermann, 289–304); Kurzbiografien Autoren (337–344). Reviewed by: Alexandra Klei, in: Medaon, No. 14, 2013. http://www.medaon.de/rezension.html (06.05.2014); Ines Sonder, on: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2014–1–203 (21.03.2014). “Im Zentrum steht die Initiative des aus Frankfurt am Main gebürtigen und seit 1927 in Basel lehrenden Nationalökonomen Edgar Salin (1892–1974). Im Rahmen der List-Gesellschaft … koordinierte Salin zwischen 1957 und 1968 das “Israel Economic and Sociological Research Project” (IESRP), kurz “Israel Research Project” genannt.”]

57264. WOLFFSOHN, DAVID. Meybohm, Ivonne: David Wolffsohn: Aufsteiger, Grenzgänger, Mediator. Eine biographische Annäherung an die Geschichte der frühen Zionistischen Organisation (1897–1914). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2013. 384 pp. (Jüdische Religion, Geschichte und Kultur, Vol. 17), ISBN 978-3-525-57028-9 [Reviewed by: Kerstin Armborst-Weihs, in: Medaon, No. 14, 2013. http://www.medaon.de/rezension.html (06.05.2014)]

57265. Zalashik, Rakefet: Das unselige Erbe. Die Geschichte der Psychiatrie in Palästina und Israel. Frankfurt a. M.: Campus, 2012. 214 pp., ISBN 978-3-593-39361-2 [Reviewed by: Jutta Faehndrich, on: http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/rezensionen/2013–3–109 (02.09.2013). “Das erste Heim für psychisch Kranke wurde Ende des 19. Jahrhunderts von philanthropischen Ehefrauen oder Töchtern führender Zionisten gegründet. Die 1895 in Jerusalem von Chaya Tzipora Pines, Rosa Feinstein und Ita Yellin gegründete Anstalt Ezrat Nashim (Frauenhilfe) blieb über 25 Jahre lang die einzige, die psychisch Kranke aufnahm. Allerdings wurde dort erst 1920 der erste ausgebildete Psychiater eingestellt, der aus Galizien stammende Dorian Feigenbaum, der bei Sigmund Freud und Emil Kraepelin studiert hatte …”]

 

New Book: Peters and Newman, eds. The Routledge Handbook on the Israeli-Palestinian Conflict

Peters, Joel and David Newman, eds. The Routledge Handbook on the Israeli-Palestinian Conflict. London and New York: Routledge, 2013.

 

URL: http://www.routledge.com/books/details/9780415778626/

9780415778626

Abstract

The Israeli-Palestinian conflict is one of the most prominent issues in world politics today. Few other issues have dominated the world’s headlines and have attracted such attention from policy makers, the academic community, political analysts, and the world’s media.

The Routledge Handbook on the Israeli- Palestinian Conflict offers a comprehensive and accessible overview of the most contentious and protracted political issue in the Middle East. Bringing together a range of top experts from Israel, Palestine, Europe and North America the Handbook tackles a range of topics including:

  • The historical background to the conflict
  • peace efforts
  • domestic politics
  • critical issues such as displacement, Jerusalem and settler movements
  • the role of outside players such as the Arab states, the US and the EU

This Handbook provides the reader with an understanding of the complexity of the issues that need to be addressed in order to resolve the conflict, and a detailed examination of the varied interests of the actors involved. In-depth analysis of the conflict is supplemented by a chronology of the conflict, key documents and a range of maps.

The contributors are all leading authorities in their field and have published extensively on the Israeli-Palestinian conflict/peace process. Many have played a leading role in various Track II initiatives accompanying the peace process.

 

Table of Contents

Part 1: Competing Nationalisms

1. The Origins of Zionism Colin Schindler

2. The Palestinian National Movement: from self-rule to statehood Ahmad Samih Khalidi

Part 2:Narratives and Key Moments

3. Competing Israeli and Palestinan Narratives Paul Scham

4. The 1948 War: The Battle over History Kirsten E. Schulze

5. The First and Second Palestinian Intifadas Rami Nasrallah

6. The Camp David Summit: a Tale of Two Narratives Joel Peters

 

Part 3: Seeking Peace

7.The Israeli-Palestinian Peace Process: 1967-1993 Laura Zittrain Eisenberg

8. Peace Plans: 1993-2012 Galia Golan

Part 4: Issues

9.Palestinian Refugees Rex Brynen

10. Jerusalem Michael Dumper

11. Territory and Borders David Newman

12. Water Julie Trottier

13. Terrorism Magnus Norell

14. Religion Yehezkel Landau

15. Economics Arie Arnon

16. Unilaterlaism and Separation Gerald M. Steinberg

17. Gaza Joel Peters

Part 5: Domestic Actors

18.The Palestine Liberation Organization Nigel Parsons

19. The Palestinian Authority Nigel Parsons

20. Hamas Khaled Hroub

21. Palestinian Civil Society Michael Schulz

22. Gush Emunim and the Israeli Settler Movement David Newman

23. The Israeli Peace Movements Naomi Chazan

Part 6: International Engagement

24. Palestinian Citizens of Israel Amal Jamal

25. The United States: 1948- 1993 Steven L. Spiegel

26. The United States: 1993-2010 Steven L. Spiegel

27. Russia Robert O. Freedman

28. Europe Rosemary Hollis

29. The Arab World P. R. Kumaraswamy

30. The Jewish Diaspora and the Pro-Israel Lobby Dov Waxman

Chronology Steve Lutes

New Article: Mendelson-Maoz, Borders, Territory, and Sovereignty in the Works of Contemporary Israeli Women Writers

Mendelson-Maoz, Adia. “Borders, Territory, and Sovereignty in the Works of Contemporary Israeli Women Writers.” Women’s Studies 43.6 (2014): 788-822.

 

URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00497878.2014.921511

 

 

Excerpt

The works of both Matalon and Govrin offer an unusual aesthetic, ethical, and female option, in regard to the questions of territory and sovereignty. In choosing the rhizome model, in which nomads create open spaces, throw bridges over borders, and enable flexibility in the subject’s never-ending becoming, both authors provide a revolutionary angle on representations of the Israeli society, the Occupation and the Intifada in Israeli literature. Because of the revolutionary nature of their gaze, and its implication, which threaten the core of political and gendered power, this option is doomed to failure. And so alongside the radical option, these works also propose a realistic view that portrays how the female and ethical alternative is crushed and threatened with violence. Ultimately, the release of sovereignty and possession cannot succeed in a place where men thirst for war, a place where weapons persist on assaulting Jerusalem again and again, rather than leave it fallow.

 

 

 

 

 

Dissertation: Araj, Planning under deep political conflict: The relationship between afforestation planning and the struggle over space in the Palestinian Territories

Araj, Fidaa Ibrahim Mustafa. Planning under deep political conflict: The relationship between afforestation planning and the struggle over space in the Palestinian Territories. University of Illinois at Urbana-Champaign, 2010.

 

URL: https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/16959

 

Abstract

Struggle over space is at the core of the Palestinian/Israeli conflict. Different actors are involved in this struggle. The Israeli occupation with its planning system, and the Israeli settlers, since the beginning of the occupation, has been enforcing different policies of using space to achieve control over the Palestinians. The Palestinian authority with its planning system under the Israeli policies of control does not have enough power to deal with the different spatial problems that face planning endeavor. Palestinian planners find their autonomy challenged and abilities limited under Israeli policies of control. Among different actors in the spatial struggle in the Palestinian Territories (PT) are Palestinian people who despite their deep suffering from the Israeli policies of control continue making claim to their rights to use space through their spatial practices. Within this complexity of struggle over space in the context of occupation, between actors seeking control and those who resist that control and groups claiming their conflicting rights to the same space, I aim to understand whether and how spatial planning could play a role by understanding the relationship between space, power, and planning. Existing literature is limited in its ability to explain this role. For example, post colonial planning literature, theoretically, addresses the problem of planning as becoming a tool to achieve control. Additionally, radical planning and insurgent planning approaches discuss how in authoritarian political contexts, transformation can be achieved by the engagement of populace in a kind of covert radical or insurgent planning. However, existing literature is mostly focused on conflict between authoritarian state and its citizens, not a state of occupation that involves an occupation of indigenous state and citizens. In order to achieve its goal, the research asks this main question: what is the role of spatial planning in the struggle over space (control and resistance) in the complex context of occupation, and what are the probabilities and the constraints of professional planners’ intervention in such complex context? Since Palestine has a long history of occupation and domination and the phenomenon of the use of planning in the struggle over space in the Palestinian areas is historically rooted, the research takes an historical approach and examines this relationship in two distinct historical colonial periods: the British Mandate in Palestine and the current Israeli occupation. The study hopes to result into conceptual contributions for spatial planning in the PT. The conceptualization of this research will provide an understanding for future studies about planning in cities under deep political conflict such as occupation. It will develop the idea of planning as a form of resistance. The significance of this research lies in its addressing lack of knowledge about planning within the complex context of colonial/occupational areas. It has practical and conceptual contributions. Practically, it documents processes and decisions of planning under occupation. Conceptually, the study contributes to scholarship in planning and political geography by illuminating the spatial practices of different actors in their spatial struggle. To planning scholarship it adds voice to those who have called for an expanded definition of planning. That is planning is not limited to practices of trained professionals. Rather it includes everyday spatial practices of people that are powerful in shaping the space and its territorial control.

Subject: Middle Eastern Studies; Urban planning

 

Classification: 0555: Middle Eastern Studies; 0999: Urban planning

 

Identifier / keyword: Social sciences, Spatial planning, Covert planning, Insurgent planning, Residence planning, Spatial struggle, Radical planning, Palestinian Territories, Afforestation

 

Title: Planning under deep political conflict: The relationship between afforestation planning and the struggle over space in the Palestinian Territories.

 

 

Number of pages: 247

Publication year: 2010

Degree date: 2010

School code: 0090

Source: DAI-A 72/06, Dec 2011

Place of publication: Ann Arbor

Country of publication: United States

ISBN: 9781124580883

Advisor: Miraftab, Faranak

University/institution: University of Illinois at Urbana-Champaign

University location: United States — Illinois

Degree: Ph.D.

Source type: Dissertations & Theses

Language: English

Document type: Dissertation/Thesis

Dissertation/thesis number: 3452051

ProQuest document ID: 863584246

Reviews: Inbari, Messianic Religious Zionism Confronts Israeli Territorial Compromises

Inbari, Motti. Messianic Religious Zionism Confronts Israeli Territorial Compromises. Cambridge: Cambridge University Press, 2012.

 

Messianic Religious Zionism Confronts Israeli Territorial Compromises

Reviews

Cite: Peleg, Language and Territory in Modern Hebrew Literature

Peleg, Yaron. “Writing the Land: Language and Territory in Modern Hebrew Literature.” Journal of Modern Jewish Studies 12.2 (2013): 297-312.

 

URL: http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14725886.2013.796159

 

Abstract

This essay examines one of the greatest ambitions of the Hebrew cultural revival––the creation of a modern and distinct Hebrew national culture by rewinding history and reconnecting the indeterminate Jewish subject to a determinate Hebrew soil. The essay looks at three writers from three distinct periods in the last century, S. Yizhar, Amos Oz and Orly Castel-Bloom, whose works are deeply concerned with this connection between man and land, and who demonstrate that concern through a particular use of language. The essay shows how each of these writers uses the Hebrew language to comment on these relations in the last 50 or so years and tell us something about the state of Israeli Hebrew culture in the so-called post-national age. The article looks at Yizhar’s careful creation of a language-land bond, at the way Amos Oz warns against the excesses of these bonds, and at Orly Castel-Bloom’s critical attempt to undermine these bonds half a century after they have been created.

Cite: Alroey, Territorialist Ideology and the Zionist Movement

Alroey, Gur. “‘Zionism without Zion’?: Territorialist Ideology and the Zionist Movement, 1882–1956.” Jewish Social Studies 18.1 (2011): 1-32.

URL: http://muse.jhu.edu/journals/jewish_social_studies/v018/18.1.alroey.html

Abstract

This article focuses on territorialism from its beginnings in the 1880s, through its conversion into an organized political power in the early twentieth century, and up to its decline in the 1950s. Because territorialist ideology is multilayered, this article focuses on two central pairs of issues that stand at the heart of territorialism and Jewish discourse in the first half of the twentieth century. The first is the idea of the negation of exile and the catastrophic worldview that characterized territorialist thinking. The second is the position of the territorialists toward the Land of Israel and the native Arab population already residing there. In exploring these two issues, we examine the sources of the territorialist idea and argue that they constitute a mirror image of the Zionist movement.