Bulletin: Israeli Music

Journal ToC: Pe’imot 3 (2016):

peimot3כתב העת פעימות מהווה צוהר אל עולם המוזיקה והמחקר המוזיקולוגי בתוך הקשריו לשיח התרבותי העכשווי בארץ. המשתתפים בכתב העת קשורים בתחום המוזיקולוגיה – חוקרים וסטודנטים מתקדמים, מלחינים ומבצעים. המאמרים מכוונים לקהל מגוון: למוזיקאים, למוזיקולוגים ולכל שוחר מוזיקה, לאנשי ספרות, אמנות וקולנוע ולחוקרי חברה ותרבות.

 • ראובן סרוסי: כמה דברים על אריק שפירא
 • אסף שלג: לחשוב מחדש על דברי הימים של המוזיקה האמנותית הישראלית (וגם על יוסף טל)
 • יוסף גולדנברג: שתי רביעיות כלי קשת ישראליות מודרניות מוקדמות: “קשתות קיץ” מאת צבי אבני ו”תהלים” מאת עדן פרטוש
 • ענת רוזנשיין-ויקס: השאלות, שילובים ו”הלחנה מחדש” בשלוש יצירות מאת בטי אוליברו
 • הילה טמיר-אוסטרובר: התגלמות הטראומה באופרה “פנימה” מאת חיה צ׳רנובין
 • שושנה זאבי: הפואטיקה של חוויית הסף בשירה ובמוזיקה (“השער האפל” – דוד פוגל ואייל אדלר; “הכרמל האי-נראה” – זלדה וינעם ליף; “ציפור כלואה” – יאיר הורוביץ ומנחם ויזנברג)
 • אור שמש: שיחה עם ראובן סרוסי
 • אופיר אילזצקי: בקצה המדבר: שיחה עם אריק שפירא
 • מירה זכאי: שיחה עם עודד זהבי
 • ג’ונתן גולדמן: חיפוש אחר אינטראקציות: שיחה עם עופר פלץ

 

Articles

Events

Ilana Webster-Kogen (SOAS), “Ethiopian Music in Tel Aviv: Performing Otherness along Levinski Street,” Feb 9, 2017, 4pm. Centre for Jewish Studies, University of Manchester

ToC: Jewish Social Studies 21,1 (2015)

Jewish Social Studies 21.1 (2015)

Table of Contents

 Front Matter

JSS-Front

Workshop: Erez on Greek Popular Music; Rosenhek on Israel’s Political Economy (NYU, Dec 4, 2015)

12/4/15 – Taub Center Graduate Workshop

 

10am – 2pm

The Taub Center organizes regular workshops for graduate students and faculty in the field of Israel Studies at NYU and other universities in the tri-state area. The regional workshops are an opportunity for students and faculty to present and discuss their respective areas of research.  The workshops also serve as an important forum for networking and strengthening the field of Israel Studies.

First Floor, 14A Washington Mews

Coffee is served from 10 – 10:30am, and a kosher lunch served at noon.

 

RSVP here.

 

10:30am
Oded Erez
UCLA

Becoming Mediterranean: Greek Popular Music and the Politics of Ethnicity in Israel

Oded Erez is a doctoral candidate in the Department of Musicology and the Program in Experimental Critical Theory at UCLA. His current research focuses on the politics of ethnicity, diaspora, and vernacular cosmopolitanism in popular music and film. He has presented his work in wide range of disciplinary contexts, including at the annual meetings of the American Musicological Society, the American Comparative Literature Association, and the  Association for Israel Studies. He currently teaches at the Hebrew University’s School of Arts. His paper “The Practice of Quoting Everyday Life: Quotation as Political Praxis in the songs of HaBiluim” will be published in the upcoming issue of Theory and Criticism (Teoria U’vikoret).

 

12:30pm
Ze’ev Rosenhek
The Open University of Israel

The Dynamics of Israel’s Political Economy: Change and Continuity in State-Economy Relations

Zeev Rosenhek is Associate Professor in the Department of Sociology, Political Science and Communication at the Open University of Israel. His main research interests lie in the fields of political and economic sociology, with a particular focus on processes of institutional change and continuity in state-economy relations. He has conducted research on the political economy of the welfare state, labor migration, and the politics of institutionalization of the neo-liberal regime in Israel. He is the co-author of The Israeli Central Bank: Political Economy, Global Logics and Local Actors (Routledge, 2011) with Daniel Maman, and has published numerous articles in books and journals. He is currently conducting research on the emergence and dynamics of the institutional field of financial literacy in Israel and its interfaces with transnational knowledge and policy networks.

 

New Article: Dorchin, Ethnography of Jewish and Arab Rap in Israel

Dorchin, Uri. “Flowing Beyond Sectarian Ethno-politics: Ethnography of Jewish and Arab Rap in Israel.” Ethnopolitics (early view; online first).

 

URL: http://dx.doi.org/10.1080/17449057.2015.1041752

 

Abstract

This article addresses the meaning of political music by drawing on the relationships between Jewish and Arab rappers in Israel. However, this article aims to go beyond the concerns of resistance and hegemony that are central to the power-relations paradigm typical of studies of both Israeli society and rap. Instead, it emphasizes how cross references made by rappers transgress social and political oppositions. Based on data gathered from various venues and interviews with performers in the local scene, the author seeks to explain why political music, even in its most scathing guise, should never be taken for a mere ‘musical politics’.

New Book: Katz, Bringing Zion Home. Israel in American Jewish Culture

Katz, Emily Alice. Bringing Zion Home. Israel in American Jewish Culture, 1948-1967. Albany: SUNY Press, 2015.

 

Katz, Bringing Zion Home

 

Bringing Zion Home examines the role of culture in the establishment of the “special relationship” between the United States and Israel in the immediate postwar decades. Many American Jews first encountered Israel through their roles as tastemakers, consumers, and cultural impresarios—that is, by writing and reading about Israel; dancing Israeli folk dances; promoting and purchasing Israeli goods; and presenting Israeli art and music. It was precisely by means of these cultural practices, argues Emily Alice Katz, that American Jews insisted on Israel’s “natural” place in American culture, a phenomenon that continues to shape America’s relationship with Israel today.

Katz shows that American Jews’ promotion and consumption of Israel in the cultural realm was bound up with multiple agendas, including the quest for Jewish authenticity in a postimmigrant milieu and the desire of upwardly mobile Jews to polish their status in American society. And, crucially, as influential cultural and political elites positioned “culture” as both an engine of American dominance and as a purveyor of peace in the Cold War, many of Israel’s American Jewish impresarios proclaimed publicly that cultural patronage of and exchange with Israel advanced America’s interests in the Middle East and helped spread the “American way” in the postwar world. Bringing Zion Home is the first book to shine a light squarely upon the role and importance of Israel in the arts, popular culture, and material culture of postwar America.

Emily Alice Katz teaches history at the University of California, Irvine.

 

Table of Contents

List of Illustrations
Acknowledgments

1. Introduction: Postwar American Jewry Reconsidered

2. Before Exodus: Writing Israel for an American Audience

3. Hora Hootenannies and Yemenite Hoedowns: Israeli Folk Dance in America

4. A Consuming Passion: Israeli Goods in American Jewish Culture

5. Cultural Emissaries and the Culture Explosion: Introducing Israeli Art and Music

Conclusion
Notes
Bibliography
Index

 

ToC: Israel Affairs 20,2 (2014): Special Issue, Politics and Poetry

Israel Affairs 20,2 (2014)

Special Issue: Politics and Poetry in Israel

http://www.tandfonline.com/toc/fisa20/20/2

 

Articles

Poetry and poets in the public sphere

Assaf Meydani & Nadir Tsur; pages 141-160

 • DOI:10.1080/13537121.2014.889889
 • Published online: 01 Apr 2014

The leader as a poet: the political and ideological poetry of Ze’ev Jabotinsky

Arye Naor; pages 161-181

 • DOI:10.1080/13537121.2014.889890
 • Published online: 22 May 2014

The image of the ‘living-dead’ in Nathan Alterman’s poetry: from archetype to national symbol

Ortsion Bartana; pages 182-194

 • DOI:10.1080/13537121.2014.889886
 • Published online: 29 May 2014

The art of politics and poetry: the political poetry of Jacques Prevert and Aryeh Sivan

Samuel (Muli) Peleg; pages 195-213

 • DOI:10.1080/13537121.2014.889892
 • Published online: 07 May 2014

Hegemony inside and out: Nathan Alterman and the Israeli Arabs

Yochai Oppenheimer; pages 214-225

 • DOI:10.1080/13537121.2014.889891
 • Published online: 04 Apr 2014

‘Silent in white ink’: the motif of silence in Israeli-Palestinian women’s poetry translated from Arabic to Hebrew

Leah Baratz & Roni Reingold; pages 226-239

 • DOI:10.1080/13537121.2014.889885
 • Published online: 16 Apr 2014

Politics and poetry in the works of Shalom Shabazī

Yosef Tobi; pages 240-255

 • DOI:10.1080/13537121.2014.889893
 • Published online: 14 Apr 2014

Why did poetry and piyut disappear from the religious-Zionist High Holy Day prayer book, and what prompted their return?

Shimon Fogel; pages 256-270

 • DOI:10.1080/13537121.2014.889887
 • Published online: 04 Apr 2014

An Israeli Bob Dylan is yet to be born: the politics of Israeli protest music

Yitzhak Katz; pages 271-279

 • DOI:10.1080/13537121.2014.889888
 • Published online: 26 Mar 2014

ToC: Israel Studies 19.2 (2014)

[ToC from Project Muse; content also available at JStor: http://www.jstor.org/stable/10.2979/israelstudies.19.issue-2]

Israel Studies

Volume 19, Number 2, Summer 2014

Table of Contents

Special Issue: Zionism in the 21st Century

Editors: Ilan Troen and Donna Robinson Divine

 

Introduction: (Special issue, Israel Studies, 19.2)

pp. v-xi

Ilan Troen, Donna Robinson Divine

Articles: Zionist Theory

Cultural Zionism Today

pp. 1-14

Allan Arkush

Bi-Nationalist Visions for the Construction and Dissolution of the State of Israel

pp. 15-34

Rachel Fish

Culture: Literature and Music

Nostalgic Soundscapes: The Future of Israel’s Sonic Past

pp. 35-50

Edwin Seroussi

Cultural Orientations and Dilemmas

Remember? Forget? What to Remember? What to Forget?

pp. 51-69

Tuvia Friling

The Kibbutz in Immigration Narratives of Bourgeois Iraqi and Polish Jews Who Immigrated to Israel in the 1950s

pp. 70-93

Aziza Khazzoom

Politics and Law

Zionism and the Politics of Authenticity

pp. 94-110

Donna Robinson Divine

Law in Light of Zionism: A Comparative View

pp. 111-132

Suzanne Last Stone

Economics and Land

Some Perspectives on the Israeli Economy: Stocktaking and Looking Ahead

pp. 133-161

Jacob Metzer

Competing Concepts of Land in Eretz Israel

pp. 162-186

Ilan Troen, Shay Rabineau

Israel’s Relationship with Its Neighbors and the Palestinian Arab Citizens

The Arab Minority in Israel: Reconsidering the “1948 Paradigm”

pp. 187-217

Elie Rekhess

Israel’s Place in a Changing Regional Order (1948–2013)

pp. 218-238

Asher Susser

Religion and Society

Messianism and Politics: The Ideological Transformation of Religious Zionism

pp. 239-263

Eliezer Don-Yehiya

The Ambivalent Haredi Jew

pp. 264-293

Yoel Finkelman

Contributors

pp. 294-296