New Book: Flantsboim Gaber, The Golden Fantasy in the Poetry of Laor and Mishol (in Hebrew)

Flantsboim Gaber, Ruja. Longing for Kyoto: the “Golden Fantasy” in the Poetry of Yitzhak Laor and Agi Mishol. Tel Aviv: Resling, 2016 (in Hebrew).

 
book_875_big
 

גם כשאני בקיוטו, אני מתגעגע לקיוטו”, כך כתב המשורר היפני בָּשׁוֹ במאה ה-17 וניסח בצמצום פיוטי רב-עוצמה תובנה שהפסיכואנליזה ניסחה מאות שנים לאחר מכן. תובנה זו היא הבסיס לכתיבתו של ספר זה.

“פנטזיית הזהב”, מושג שטבע הפסיכואנליטיקאי סידני סמית, מבטאת את הכמיהה העמוקה של נושאיה לחזור לקיום בראשיתי-סימביוטי שבו כל צרכיהם הרגשיים והגופניים מסופקים במלואם – מצב המיוחס בדרך כלל לשלבי ההתפתחות המוקדמים ביותר של התינוק. פעמים רבות נתפסת הפנטזיה כמנגנון הגנה פסיכולוגי שמקורו בתכנים רגשיים מייסרים הקשורים לחרדות פרידה. סקירת הקשריה הספרותיים והתרבותיים מצביעה על כך שכמיהה זו נוכחת בתרבות המערבית מראשית ימיה ועד העידן הפוסטמודרני.

המחקר המוצג כאן מציע יישום של מושג “פנטזיית הזהב” על השירה העברית של שנות ה-80 וה-90, בעיקר על שירתם של יצחק לאור ואגי משעול. לאחר שהוא בוחן את הקשרים הקיימים בין דרכי הביטוי של הפנטזיה לבין זרמי העומק הפועלים בעידן הפוסטמודרני בכלל ובשירה הפוסטמודרנית בפרט, הוא מראה כיצד היא מופיעה כמוטיב מרכזי חוזר בפואטיקות של לאור ומשעול, לצד משוררים עבריים אחרים הפועלים במקביל להם. הספר מעמיק בבחינת התהליכים הנפשיים העומדים ביסוד פואטיקות אלה, ומצביע על האופן שבו מלמדים ביטוייה השונים על תבנית העומק העומדת בתשתיתן המשפיעה על עיצוב המבנה והתוכן שלהן. מחקר זה חושף את מגוון האמצעים התמטיים, המבניים, הפואטיים, והלשוניים – האובססיביים לעתים – שבהם חותרים השירים למימוש פואטי של “פנטזיית הזהב”.

ד”ר רוּזָ’ה פְלַנְצְבּוֹים גָבֵּר היא פסיכולוגית קלינית וחוקרת שירה באוריינטציה פסיכואנליטית.

 

 

 

New Article: Wiseman, Dahlia Ravikovitch’s ‘Egla ‘Arufa

Wiseman, Laura. “Voice of Responsibility: Dahlia Ravikovitch’s ‘Egla ‘Arufa (Felled Heifer).” Journal of Modern Jewish Studies 15.2 (2016): 301-17.

 

URL: http://dx.doi.org/10.1080/14725886.2015.1133178

 

Abstract

In a cycle of poems, Sugeyot beyahadut bat zemanenu, “Issues in Contemporary Judaism,” Dahlia Ravikovitch protests against human suffering and fatalities that occur during war and conflicts of attrition involving Israel’s indigenous peoples and contiguous populations. Among the poetry, ‘Egla ‘arufa, with its cryptic title and densely encoded contents, requires textual “demystification” for its central message to be heard. First, this article identifies the most crucial pair of Hebrew sources underlying this poem and discusses their intertextual influence and the transition between them for an enriched reading. Second, through textual analysis this study applies a postmodern literary poetic – a “hermeneutic lag” – to a unique dynamic in the dimensions of the writing. In general, I relate to selected poems by Dahlia Ravikovitch as self-portraits, and regard “Felled Heifer” as an abstract figuration of the voice of the speaker: the voice of responsibility.

 

 

 

New Book: Hever, Suddenly the Sight of War

Hever, Hannan. Suddenly, the Sight of War. Violence and Nationalism in Hebrew Poetry in the 1940s. Stanford: Stanford University Press, 2016.

 Hever

Suddenly, the Sight of War is a genealogy of Hebrew poetry written in pre-state Israel between the beginning of World War II and the War of Independence in 1948. In it, renowned literary scholar Hannan Hever sheds light on how the views and poetic practices of poets changed as they became aware of the extreme violence in Europe toward the Jews.

In dealing with the difficult topics of the Shoah, Natan Alterman’s 1944 publication of The Poems of the Ten Plagues proved pivotal. His work inspired the next generation of poets like Haim Guri, as well as detractors like Amir Gilboa. Suddenly, the Sight of War also explores the relations between the poetry of the struggle for national independence and the genre of war-reportage, uniquely prevalent at the time. Hever concludes his genealogy with a focus on the feminine reaction to the War of Independence showing how women writers such as Lea Goldberg and Yocheved Bat-Miryam subverted war poetry at the end of the 1940s. Through the work of these remarkable poets, we learn how a culture transcended seemingly unspeakable violence.

 

Table of Contents

Part I: Hebrew Symbolist Poetry During World War II
1. “The Real Has Become a Symbol”
2. The Dispute over War Poetry
3. Criticism of Nationalism Violence
4. Reading Nationalist Poetry Critically
5. Nationalism Anthologized
6. The Living-Dead in Joy of the Poor
7. Revence on a Nationalist Scale
8. Leah Goldberg Writes War Poetry
9. The Duality of the Symbolist Woman Poet
10. The Living-Dead and the Female Body
11. Amir Gilboa: Boy Poet

Part II: Historical Analogy and National Allegory During the Holocaust
12. A Surprising Moral Judgment
13. The Uncommon Stance of a Major Poet
14. Critical Reception
15. A Postnationalist Reading
16. A Symbol, Not an Allegory
17. Allegory in The Poems of the Plagues of Egypt versus Symbolism in Joy of the Poor
18. Allegory as a Nonhegemonic Stance
19. Alterman and the Memory of the Holocaust
20. The Father-Son Strategy
21. Blind Vengeance
22. Breaking the Cycle of Crime and Punishment
23. History of the Defeated

Part III: Symbols of Death in the National War for Independence
26. Return of the Hegemonic Symbol
27. The Living-Dead in the Independence War
28. Amir Gilboa and the Subversion of the Symbol
29. Gilboa versus the Metaphor of the Living-Dead
30. Poets as Reporters
31. Sorrow Petrified into Symbols
32. Hegemonic Strategies
33. From Reportage to Lyric
34. Women Write of Fallen Soldiers as Flesh and Blood
35. In the Service of National Subjectivity
36. Women and the Metaphor of the Living-Dead
37. Criticism of the Living-Dead Metaphor
38. The Authority and Power of Women
39. Popular versus Canonical Mourning
40. The Secrets and Power of Women

Conclusion
Index

 

HANNAN HEVER is the Jacob and Hilda Blaustein Professor of Hebrew Language and Literature at Yale University. He is the author of several books, including Producing the Modern Hebrew Canon.

 

 

 

New Article: Rosen, The Poetry of 1.5 and Second-Generation Israelis of Hungarian Origin

Rosen, Ilana. “The Poetry of 1.5 and Second-Generation Israelis of Hungarian Origin.” Hungarian Cultural Studies 8 (2015): 46-62.

ְְ 

URL: http://dx.doi.org/10.5195/ahea.2015.218

 

Abstract

This article continues my 2014 article in this journal, in which I presented a beginning of work on contemporary Israeli prose writers of Hungarian origin. My analysis of those works showed that they are governed by recurring concerns, or literary themes, such as: the memory or post-memory of the Holocaust; Hungarian-to-Hebrew language and translation peculiarities; preoccupation with the family’s past, including that of remote relatives; and fascination with home objects, dishes, and recipes representing the family’s Hungarian past. Following my work on those prose works, in this article I focus on the works and worlds of 1.5 and second-generation Hungarian-Israeli poets and explore, first, the presence of the concerns or themes governing this group’s prose works, and, second, issues of identity through the poets’ depictions of experiences such as persecution, displacement, emigration, and re-settlement in Israel. My present discussion of the 1.5 and second-generation Hungarian-Israeli poets is divided into four themes: the Holocaust as an epitome of catastrophe, the Holocaust as memory and post-memory, co-fusion of languages and cultures, and the eternal mental displacement of the poets’ parents.

 

 

 

Dissertation: Poppe, Constructions of the I in the German Poetry of Israeli Writers

Poppe, Judith. “I am writing into deserted times” – Constructions of the I in the German Poetry of the Israeli Writers Netti Boleslav and Jenny Aloni, PhD dissertation. Göttingen: Georg-August-Universität Göttingen, 2015 (in German).

 

URL: https://ediss.uni-goettingen.de/handle/11858/00-1735-0000-0028-86AD-7

 

Abstract

This study examines a subject that has been disregarded in literary history, namely Israeli literature written in the German language. Two authors, Jenny Aloni and Netti Boleslav, as well as their poetry, are used as paradigmatic case studies to show the relevance of this literature that crosses political and cultural borders. In the late thirties Boleslav and Aloni emigrated from Nazi-Germany and Prague to Palestine/Israel where they found a new home. They wrote poetry and prose in German until their death in the 1980s and 1990s. Their lives and works are reconstructed on the basis of documents such as diaries, letters and unpublished manuscripts that are contained in their literary estates and made public partly for the first time. From a methodological perspective, the hermeneutical analysis of the poems in their poetic value is here complemented by poststructuralist approaches of the Cultural Studies. Focusing on the construction of the “I” (the “I” in the poetry as well as the “I” of the empirical authors), this study pursues the traces of different times and places, where the literature has left its mark. The oeuvres of Aloni and Boleslav emerges at the intersections of two worlds, the German and the Israeli, and they wander between various regions and political units such as Bohemia, Nazi and post-Nazi Germany, the State of Israel and Czechoslovakia. Their poems draw from “Jewish” and “Israeli” literature, German pop culture, bucolic poetry and Zionist historiography. Until now the unique position of German Literature in Israel has been almost completely neglected. The present study fills this scholarly gap. The research combines concepts by Deleuze/Guattari and Kühne in order to coin the notion of “Kleine Zwischenliteratur”, which describes the main features of this literature. One of the main goals of the present examination is to grant this literature a more prominent place in the history of literary. Based on the results of the present thesis’ analysis it becomes apparent that notions of transdisciplinary and transnationality need to be mobilised in order to challenge the accepted categories of the discipline, enabling us to close the blind spot of the Israeli literature written in German.

 

 

 

New Book: Cohen, Literary Imagination in Israel-Palestine

Cohen, Hella Bloom. The Literary Imagination in Israel-Palestine. Orientalism, Poetry, and Biopolitics, Postcolonialism and Religions. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2016.

literary imagination

This book presents a cutting-edge critical analysis of the trope of miscegenation and its biopolitical implications in contemporary Palestinian and Israeli literature, poetry, and discourse. The relationship between nationalism and demographics are examined through the narrative and poetic intrigue of intimacy between Arabs and Jews, drawing from a range of theoretical perspectives, including public sphere theory, orientalism, and critical race studies. Revisiting the controversial Brazilian writer Gilberto Freyre, who championed miscegenation in his revisionary history of Brazil, the book deploys a comparative investigation of Palestinian and Israeli writers’ preoccupation with the mixed romance. Author Hella Bloom Cohen offers new interpretations of works by Mahmoud Darwish, A.B. Yehoshua, Orly Castel-Bloom, Nathalie Handal, and Rula Jebreal, among others.

Table of Contents

 • Acknowledgments
 • 1. Introduction to Israeli-Palestinian Literature and Postcolonial Studies: An Uneasy Relationship
 • 2. Reading Freyre in the Holy Land
 • 3. “The Synthetic Principle”: Darwish’s “Rita”
 • 4. “Intimate Histories”: Internal Miscegenation in A. B. Yehoshua’s A Late Divorce
 • 5. “Mixed Syndicate”: Poetics of Fabric under Occupation
 • 6. Reading past Freyre: Disembodied Miscegenation
 • Notes
 • Bibliography
 • Index

 

HELLA BLOOM COHEN is an assistant professor of English at St. Catherine University, USA. She previously held a visiting assistant professorship at Elon University, and has published on material culture and global literature.

 

 

 

ToC: Hebrew Studies 56 (2015)

Below are the relevant articles for Israel Studies from the latest issue of Hebrew Studies. For a full Table of Contents,click here.

 

Innovative Designation of Diminution in the Writings of Abraham Shlonsky

pp. 231-243

Bat-Zion Yemini

Memory and History in Israeli Post-Apocalyptic Theater

pp. 245-263

Zahava Caspi

Questioning Boundaries of Language and the World: Ambivalence and Disillusionment in the Writings of Shimon Adaf

pp. 265-294

Dorit Lemberger

Hebrew Neologisms in the Writings of Anton Shammas

pp. 295-314

Adel Shakour, Abdallah Tarabeih

The Pain of Two Homelands: Immigration to Israel in Twenty-First Century Hebrew Prose Fiction

pp. 315-331

Smadar Shiffman

“Our Virgin Friends and Wives”?: Female Sexual Subjectivity in Yona Wallach’s Poetry

pp. 333-356

Amalia Ziv

New Testament Jesus in Modern Jewish Literature: A Symposium

pp. 357-358

Zev Garber

Jesus and the Pharisees through the Eyes of Two Modern Hebrew Writers: A Contrarian Perspective

pp. 359-365

Neta Stahl

A Question of Truth: Form, Structure, and Character in Der man fun Natseres

pp. 367-376

Melissa Weininger

Overtones of Isaac and Jesus in Modern Hebrew Narrative

pp. 377-384

Aryeh Wineman

The Jewish Jesus: Conversation, Not Conversion

pp. 385-392

Zev Garber

Reviews

 

Compassion and Fury: On The Fiction of A. B. Yehoshua by Gilead Morahg (review)

pp. 433-436

Yael Halevi-Wise

Periodicals

pp. 437-456

Books Received — 2015

pp. 457-460

New Book: Kronfeld, The Full Severity of Compassion. The Poetry of Yehuda Amichai

Kronfeld, Chana. The Full Severity of Compassion. The Poetry of Yehuda Amichai. Stanford: Stanford University Press, 2015.

 

pid_10363

Yehuda Amichai (1924-2000) was the foremost Israeli poet of the twentieth century and an internationally influential literary figure whose poetry has been translated into some 40 languages. Hitherto, no comprehensive literary study of Amichai’s poetry has appeared in English. This long-awaited book seeks to fill the gap.

Widely considered one of the greatest poets of our time and the most important Jewish poet since Paul Celan, Amichai is beloved by readers the world over. Beneath the carefully crafted and accessible surface of Amichai’s poetry lies a profound, complex, and often revolutionary poetic vision that deliberately disrupts traditional literary boundaries and distinctions. Chana Kronfeld focuses on the stylistic implications of Amichai’s poetic philosophy and on what she describes as his “acerbic critique of ideology.” She rescues Amichai’s poetry from complacent appropriations, showing in the process how his work obliges us to rethink major issues in literary studies, including metaphor, intertextuality, translation, and the politics of poetic form. In spotlighting his deeply egalitarian outlook, this book makes the experimental, iconoclastic Amichai newly compelling.

 

Table of Contents

 • Introduction: “Be an Other’s, Be an Other”: A Personal Perspective
 • 1 Beyond Appropriation: Reclaiming the Revolutionary Amichai
 • 2 “In the Narrow Between”: Amichai’s Poetic System
 • 3 “I Want to Mix Up the Bible”: Intertextuality, Agency, and the Poetics of Radical Allusion
 • 4 Celebrating Mediation: The Poet as Translator
 • 5 Living on the Hyphen: The Necessary Metaphor
 • 6 Double Agency: Amichai and the Problematics of Generational Literary Historiography

 

CHANA KRONFELD is Professor of Hebrew and Comparative Literature at the University of California, Berkeley. She is the author of On the Margins of Modernism: Decentering Literary Dynamics (winner of the MLA Scaglione Prize for Best Book in Comparative Literary Studies) and the co-translator (with Chana Bloch) of Yehuda Amichai’s Open Closed Open: Poems (winner of the PEN Translation Prize). Kronfeld is the recipient of the Akavyahu Lifetime Achievement Award for her studies of Hebrew and Yiddish poetry.

 

 

 

Conference: AJS Program Book now online (Boston, Dec 13-15, 2015)

The 47th Annual Conference of the Association for Jewish Studies will take place in Boston, December 13-15, 2015.

The full program is now available on the AJS website: http://www.ajsnet.org/conference-menu.htm

You may also download the program here: PDF

 

 

New Article: Sazzad, Mahmoud Darwish’s Poetry as Sumud

Sazzad, Rehnuma. “Mahmoud Darwish’s Poetry as Sumud. Palestinian Resistance to Israeli Occupation and Subjugation.” Interventions (early view; online first).

 

URL: http://dx.doi.org/10.1080/1369801X.2015.1079493

 

Abstract

This essay makes explicit the connection between Palestinian resistance to Israeli control and the principle of sumud. Drawing on Raja Shehadeh and Ismail Shammout, I define this concept and show its strategic role in the resistance. Arguably, critics have identified Darwish’s constant pursuit of aesthetics and his deep commitment to the Palestinian cause without linking them to the narrative of sumud. I suggest that his contribution to the narrative is built on the ground that his aggressors lack the intrinsic tie to the land, which his people perennially possess. Whereas the Israelis produce mythical claims on the land, the indigenous Palestinians are like their olive trees – unswervingly there. In particular, the creativity of the people makes present their absented homeland. Darwish’s exile renders the second phenomenon more comprehensible. Even though he was physically removed from his homeland at a young age, his imagination remained implanted there throughout his life, which resulted in a rich oeuvre.

 

 

ToC: World Literature Today 89.3-4 (2015); special section: New Voices in Contemporary Hebrew Literature

Cohen, Jessica, Adriana X. Jacobs, and Adam Rovner, eds. World Literature Today 89.3-4 (2015). Special Section: New Hebrew Writing

wlt-nhw

Prose, Poetry, and the Heresy of Normalcy: New Voices in Contemporary Hebrew Literature (pp. 60-63)
Jessica Cohen , Adriana X. Jacobs and Adam Rovner

Alas, Baghdad Sits Solitary (pp. 64-65)
Almog Behar and Translated by Lisa Katz

Rock, Paper (pp. 66-72)
Tomer Gardi and Translated by Jessica Cohen

To Jaffa (pp. 73-75)
Ayman Sikseck and Translated by Evan Fallenberg

Four Poems (pp. 76-77)
Mei-Tal Nadler and Translated by Rachel Tzvia Back

Helping Young Writers Find Their Voice: A Conversation with Dory Manor (pp. 78-81)
Adriana X. Jacobs, Translated by Adam Rovner and Adriana X. Jacobs

Nine Fictions (pp. 82-83)
Daniel Oz and Translated by Jessica Cohen

Screw You, Zamenhof (pp. 84-85)
Yiftach Ashkenazi and Translated by Adam Rovner

Book Week (p. 86)
Raveh Sagie and Translated by Daniella Zamir

Four Poems (p. 87)
Yaakov Biton and Translated by Yosefa Raz and Translated by Shaul Setter

Three Poems (pp. 88-89)
Tahel Frosh and Translated by Adriana X. Jacobs

The Sounds of Memory in Writing: A Conversation with Ronit Matalon (pp. 90-93)
Dinah Assouline Stillman and Translated by Dinah Assouline Stillman

Five Poems (pp. 94-95)
Saar Yachin and Translated by Alexandra Zelman-Doring

Mosquito (pp. 96-98)
Roy Chen and Translated by Jessica Cohen

Master of the Short Story (an excerpt) (pp. 99-101)
Maya Arad and Translated by Jessica Cohen

Readers’ Reports (pp. 102-105)
Yael Neeman and Translated by Jessica Cohen

ToC: Shofar 33.4 (2015); special issue: Contemporary Israeli Literature

Coming soon (by July 1) in Shofar, a special issue on contemporary Israeli literature, edited by Rachel S. Harris.

Shofar is available on JSTOR and Project Muse.

Hebrew in English: The New Transnational Hebrew Literature

by Melissa Weininger

Although the historiography of Hebrew literature has often retrospectively portrayed its development as an Israeli phenomenon, recent scholarship has shown the ways in which Hebrew literature’s origins lie largely in the Diaspora. Two new books by Israeli writers written in English, Shani Boianjiu’s The People of Forever Are Not Afraid and Ayelet Tsabari’s The Best Place on Earth, return to the diasporic roots of Hebrew literature by deliberately placing themselves as a challenge to the Zionist narrative of literary historiography. This article elaborates the ways that these books use English to explore the transnational nature of Hebrew literature and participate in a larger literary conversation about globalization. Their linguistic experimentation is also tied to the thematic challenges they pose to foundational Israeli mythologies, like that of the New Hebrew Man, through an emphasis on marginal characters and themes. This literature, which I call “Hebrew in English,” stands as a critique of hegemonic constructions of Israeli identity, nationalism, and culture.

Between the Backpack and the Tent: Home, Zionism, and a New Generation in Eshkol Nevo’s Novels Homesick and Neuland

by Rachel S. Harris

The relationship between travel and home are given new life in the novels of Eshkol Nevo. Framing the contemporary reality in narratives that explore Zionism, travel, and social activism, Nevo offers a conception of the new generation of Israeli writers torn between an Israeli identity, with its increasingly inclusive and polyethnic state, and a Jewish identity with its diasporic roots.

A Spatial Identity Crisis: Space and Identities in Nir Baram’s Novels

by Vered Weiss

The following article focuses on the use of spatial metaphors, and the presence (or absence) of Jewish-Israeli identities in Nir Baram’s novels, offering an overview of his work and locating it within a Hebrew literary tradition. In order to explore individual and collective identities in a (post)modern world, Baram makes extensive and elaborate use of spatial metaphors, blurring the boundaries between inside and outside, tampering with the stable organization of the world, and presenting homes that offer neither shelter nor warmth. The various characters in Baram’s texts—Israeli or not—are either homeless or otherwise displaced, yearning for a home they cannot fully comprehend or construct. The defamiliarization of space in Baram’s work creates the sense that Jewish-Israeli identities are implicitly present even when they are explicitly absent, and detached when they are, indeed, overtly present. This elusiveness seems to be the core of Jewish-Israeli identities as they manifest, or are alluded to, in Baram’s work.

Where You Are From: The Poetry of Vaan Nguyen

by Adriana X. Jacobs

In her debut collection The Truffle Eye (2014), the Vietnamese-Israeli poet Vaan Nguyen brings a mix of cultural and linguistic affiliations to her Hebrew writing that is arguably standard in today’s multilingual and multicultural Israeli society, particularly in the cosmopolitan milieu of Tel Aviv, where she locates much of her work. But as the daughter of Vietnamese refugees who have settled in Israel, Vaan also engages and challenges—through the double position of the insider/outsider—the discourse of exile and return and the politics of memory in Israeli culture. In the 2005 film The Journey of Vaan Nguyen, the Israeli filmmaker Duki Dror offered a nuanced portrait of the friction between Nguyen’s Israeli and Vietnamese identities and her family’s Israeli present and Vietnamese past. In this article, I address how Vaan negotiates and articulates her double position through a close examination of scenes from the film and selections from The Truffle Eye. Against the problematic reception and reading of her poetry as exotic, I argue that the cosmopolitan and transnational movements that shape her work evince a characteristically twenty-first century Israeli mode of travel and translation.

The Shape of Time in Microfiction: Alex Epstein and the Search for Lost Time

by Adam Rovner

This article presents a general theory of microfiction that focuses on the formal elements of the genre’s poetics. My analysis argues that a symmetry exists between microfiction’s contracted spatialization, and the compression—and hence violation—of temporal norms of the reader’s anticipation. The violation of conventional reading anticipation makes microfiction seem not only to be new but also transgressive. Indeed, much microfiction is transgressive of prevailing ideologies of time that are premised on the existence of contingency and the efficacy of human agency. This article takes the work of Israeli microfiction author Alex Epstein as its touchstone while advancing a framework for a theory of the genre.

Alon Hilu and the Hebrew Historical Novel

by Shai P. Ginsburg

In this paper, I discuss Alon Hilu’s two historical novels, Death of a Monk (2004) and The Dejani Estate (2008), as symptomatic of Israeli culture of the twenty-first century. I argue that the question of genre—historical fiction—is as central to the construction of the novels as it is to their reception. As the latter evinces, historical fiction is perceived as blurring the proper boundaries between the “objective” and the imaginary and thus feeds anxieties about the relationship of Jews to history, anxieties that have been haunting Zionist discourses from their inception. Hilu’s novels trace these anxieties to concerns about sexuality and desire and employ them to explore the relationship between two central foci of the Hebrew historical novel, namely, historical agency and historical writing. The novels construct numerous “scenes of writing,” in which writing seeks to retrieve historical agency, embodied in the two novels by desire and sexual potency. Simultaneously, writing is revealed as a mere substitute for desire and sex. Both novels consequently suggest that writing attests to the failure to produce historical agency.

Femininity and Authenticity in Ethiopia and Israel: Asfu Beru’s A Different Moon

by Adia Mendelson-Maoz

This article discusses the work of the female Ethiopian-Israeli author Asfu Beru, whose collection of stories, Yare’ah Aher (A Different Moon) was published in 2002. The small corpus of contemporary Hebrew literature by Ethiopian-Jewish immigrants in Israel usually focuses on the narrative of homecoming and the journey to “Yerussalem,” while often viewing the African space retrospectively in utopian terms. By contrast, the stories in Beru’s collection are set in Ethiopia and do not deal with the journey or immigration to Israel. They depict a rigid traditional society that the protagonist, an adolescent female in many of the stories, has to confront. This article analyzes the convoluted relationship between multiculturalism and feminism through Beru’s hyphenated identity as a member of a traditional society, a woman, a Jew, and a Black, but who identifies at times with the hegemonic Israeli-Western perspective and takes a critical stance toward traditional Ethiopian society.

Settlers versus Pioneers: The Deconstruction of the Settler in Assaf Gavron’s The Hilltop

by Yaakov Herskovitz

This paper engages in a close reading of settlers, settlements, and the portrayal of settler ideology in the novel The Hilltop. This trailblazing novel from 2013, written by Assaf Gavron, foregrounds the image of the settlers in the West Bank and their relationship to the State of Israel. The paper explores this relationship through a discussion of settler ideology and how this set of beliefs comperes to Zionist ideology at large. Thus, the images of the settler and of Zionist pioneers are coupled and reexamined.

 

ToC: Hebrew Higher Education 17 (2015)

Hebrew Higher Education 17 (2015): Table of Contents

Click here to download the full issue as a PDF.

EDITOR’S NOTE
5 ADINA OFEK

 

ARTICLES
Hebrew literature over various periods

 

7-18 ESTHER HANOCH
האומנם מרחם אלוהים על ילדי הגן? אינטרפרטציה לארבעה שירי יהודה עמיחי
(Does God Pity Little Children? An Interpretation of Four Yehuda Amichi Poems)

 

19-34 TAMAR SETTER
קריאה חדשה בחיי נישואים בעקבות גילויו של רומן וינאי לדוד פוגל
(A New Reading of Married Life Following the Discovery of Viennese Romance by David Vogel)

 

35-47 MICHAL FRAM COHEN

הפילוג החסידי-מתנגדי בספר מזכרונות ימי ילדותי או מראה העיר דווינסק מאת שרה פייגה פונר: עדות היסטורית או הטיה אישית?

(The Hasidic-Mitnagdi Schism in the book Memories of My Childhood or a View of Dvinsk by Sarah Feiga Foner: Historical Testimony or Personal Bias?)

 

49-73 ABDALLAH TARABEIH and ADEL SHAKOUR
The Influence of the Letter of the Sword and the Pen by Ibn Burd on the Maḥbarot of Alharizi and Ibn Ardutiel

 

Linguistics

 

75-86 LIOR LAX
שקיפות מורפו-סמנטית ומורפו-קטגוריאלית כגורם לשינוי לשוני
(Morph-Semantic and Morpho-Categorical Transparency as a Trigger for Language Change)

 

87-99 BAT-ZION YEMINI
רטוריקה ריגושית בסוגה השימושית בלשון העיתונות
(Emotional Rhetoric in the Journalistic Instrumental Genre)

 

101-115 SHMUEL BOLOZKY and RESPONDENTS
אוריינות בעברית הישראלית ומעמד הגרוניות-לשעבר א’ ה’ ע’
(Literacy in Israeli Hebrew and the Status of the Formerly-“Guttural” ‘alef, he, and `ayin)

 

Teaching Biblical Hebrew

 

117-129 MICHAEL B. SHEPHERD
Hebrew Exegesis Worksheets

 

131-152 RAHEL HALABE
Realistic and Effective Practice and Assessment System for the Biblical Hebrew Introductory Course Teaching Modern Hebrew

 

153-158 ESTER SIMONS
שיקולים לשוניים ותוכניים בכתיבת ספרי לימוד בעברית: עדויות מן השטח
(Writing Hebrew Language Textbooks: Linguistic Considerations and Content Choices)

 

BOOK REVIEWS
159-162 ERAN BUCHALZEV
Modern Hebrew: The Past and Future of a Revitalized Language. By Norman Berdichevsky
163-167 RUTH BEN-YEHUDA ADLER
קשרים. A Text Book for Advanced Learners of Hebrew
מאת אביטל פויר, טל נורמן, שירלי מליחי, רינה קרייטמן ומיכל כהן
(Ksharim: A Text Book for Advanced Learners of Hebrew.
by Avital Feuer, Tal Norman, Shirly Malichi, Rina Kreitman and Michal Cohen)

 

169-170 RINA DONCHIN
חדשון בעברית קלה
(Hadshon: An Online Newspaper for Hebrew Learners)

 

171-173 MICHAL RAIZEN
Israel/Palestine. By Lital Levy

 

175-180 ORA (RODRIGUE) SCHWARZWALD
The Languages of the Jews: A Sociolinguistic History. By Bernard Spolsky

 

181-183 JODY WASHBURN
Learning Biblical Hebrew Interactively. Instructor
Edition. By Paul Overland

 

OTHER PUBLICATIONS IN THE SUBJECT OF HEBREW

 

185-188 HED HA’ULPAN 102-103: Table of Contents

 

189-198 HELKAT LASHON 47-46: Table of Contents

 

INFORMATION FOR CONTRIBUTERS

New Book: Natkovich, Jabotinsky’s Oeuvre in Its Social Context (In Hebrew)

נטקוביץ’, סבטלנה. בין ענני זוהר. יצירתו של ולדימיר (זאב) ז’בוטינסקי  בהקשר החברתי. ירושלים: מאגנס, 2015.

 

zohar

 

URL: http://www.magnespress.co.il/

 

Vladimir (Ze’ev) Jabotinsky – journalist, cultural critic, translator, author, poet and politician – is an enigmatic and controversial figure in the history of Zionism. His presence in the political and intellectual discourse of the Zionist movement, from the early twentieth century to present day, made his ideological legacy a formative factor of Israeli reality, but the public image attributed to him positioned his life and work and his literary legacy in the shadow of his ideological discourse.

This book traces Jabotinsky’s intellectual biography as an author. It examines his literary oeuvre in the broad context of his life and his political activity and in relation to his writing in other genres and formats – his journalistic writing, his literary and art criticism, and his discourse of the self that was formed in his letters, in his autobiographical writings and in testimonies of his time. Alongside an indication on continuums and recurring motifs in his work, this book reveals conflicts and fissures between various periods, genres and themes in Jabotinsky’s writing, as well as between the literary, political and personal spheres in his life. In addition to engagement with his canonical work – the novels “Samson” and “The Five” – the book presents works that have not been hitherto discussed.

Conference Program: NAPH 2015 (June 22 – 24, University of Memphis)

The preliminary program for the upcoming NAPH 2015 Conference at the University of Memphis is now complete and has been posted on its website. Click here for full program (PDF).

 • Registration is now open for non-presenters. To register, please go to the above link and click on the “Conference Registration” feature. Banquet tickets can also be pre-purchased there.
 • For information regarding the conference venue as well as conference accommodations, please visit: https://naphhebrew.org/conference/naph-conference-2015. Navigate to “Travel and Accommodations Info” feature for Travel and Accommodations information.
 • Non-presenting members who are interested in chairing one of the conference sessions should complete the short webform at https://naphhebrew.org/conference-chairs.
 • For those who wish to purchase additional kosher meals (other than the Banquet), they may be pre-purchased and delivered to the Holiday Inn every day during the conference. The meals will be double wrapped in a to-go box and delivered to the Holiday Inn. (They cannot be delivered to the Fogelman Convention Center as they will charge a costly delivery fee per order.) Double wrapped plastic cutlery will be also be provided.

 

Panels on Israeli Literature and Culture

 

Day 1 (June 22, Monday)

Session 1: 9:00-10:45

1.1 Literature: Literature and Politics

Batya Shimony, Ben-Gurion University of the Negev

כבר לא קזבלן – ייצוגי החייל המזרחי בספרות העברית

Rima Shikhmanter, Tel Aviv University

הפנייה ימינה: הימין הפוליטי ברומן ההיסטורי הישראלי לילדים ולנוער

Tzipora Kedar, Zefat Academic College

“מרובעים” של דה-האן: פוליטיקאי מול משורר?

 

1.3 Pedagogy: Teaching the Hebrew Textual Tradition across Cultures

Organizer: Or Rogovin, Bucknell University

Or Rogovin, Bucknell University

The Hebrew Bible in Israeli and American Culture

Naomi Sokoloff, University of Washington

“Modern Poetry, Traditional Prayers: Teaching Jewish and Islamic

Traditions”

Edna Lauden, Tel Aviv University

“Take your son, your only son, whom you love…”: One story, Two

narratives.

 

Session 2 11:15-1:00

2.1 Literature: Female Master Poets: Yocheved Bat Miriam and Dalia Hertz

Organizer: Ruth Kartun-Blum, Hebrew University of Jerusalem

Ruth Kartun-Blum, Hebrew University of Jerusalem

בת-מרים: משוררת למשוררים

Uzi Shavit, Tel Aviv University

עמי והם: התגובה השירית של שלונסקי ובת-מרים למלחמת העולם השנייה

והשואה בזמן אמת

Anat Weisman, Ben-Gurion University of the Negev

דליה הרץ – משוררת לעצמה?

 

2.2 Literature: Studies in Modern Jewish Thought and Classical Hebrew

Fiction

Yoav Ronel, Hebrew University of Jerusalem

מלאך ההיסטוריה של ברדיצ’בסקי: תשוקה וכתיבה ברומן “מרים”

Laura Wiseman, York University

התרוצצות בין הקדרות: המתח בין הצמחונות לבין התשוקה לבשר ברומן

שירה מאת ש”י עגנון

Mark Kaplowitz, University of Memphis

Hermann Cohen, The Last Maskil

 

2.4 Pedagogy: On Teaching Hebrew in Israel and Around the World

Nataliia Bakulina, National Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine,

Institute of Pedagogy, Kiev, Ukraine

הערכת הישגים לימודיים בעברית כשפה נוספת בבתי ספר יסודיים באוקרינה

Paul Overland & Jennifer Noonan, Ashland Theological Seminary; Liberty University Baptist Theological Seminary

Assets of Communicative Language Teaching for an Oral-Based Culture: a Field Report

Rachel Rosner, Hebrew University of Jerusalem; The David Yellin Academic College of Education

בחינת מונחים ועניינים בתכניות להוראת כתיבה במוסדות החינוך בישראל בראי תאוריות פילוסופיות

 

Session 3 2:30-4:15

3.1 Literature: The Displaced, the Detached, and the Hebrew Canon

Aviv Ben-Or, Brandeis University

The Arab-Jew as Displaced Intellectual in Shimon Ballas’ Fiction

Nancy Berg, Washington University in St. Louis

The Canon, the Academy, and shelilat hagolah

Ronit Gez, Ben-Gurion University of the Negev

הגרסה הנשית לנארטיב התלוש בטרילוגיה – ‘בחינות’, ‘שוקולד’, ‘קיצו של זיו סנדר’ מאת דבורה בארון

 

Session 4 4:30-6:15

4.1 Literature: New Views of Time in Hebrew Literature

Organizer: Roy Greenwald, Ben-Gurion University of the Negev

Roy Greenwald, Ben-Gurion University of the Negev

קול בלי בעלים: על משחק המבוכים בשירתה של יונה וולך

Hanna Soker-Schwager, Ben-Gurion University of the Negev

“הכול כאן מולחם וחותך”– הצזורה בשירת חדווה הרכבי

Vered Shemtov & Elena Gomel, Stanford University; Tel Aviv University

Limbotopia: Being Stuck in the Continuous Present in Hebrew Literature

 

4.2 Literature: Hebrew Drama: Theory and Practice

Olga Levitan, Hebrew University of Jerusalem

זיכרון כמופע: שולחן על פי אידה פינק – יצירתה של נעמי יואלי

Israel Hameiri, University of Haifa; Oranim College

העיבוד הדרמתי, תיאוריה ופרקטיקה: ‘אכזר מכל המלך’ ו’בגדי המלך’ מאת נסים אלוני

 

Day 2 (June 23, Tuesday)

Session 5: 8:30-10:15

5.1 Literature: Studies in Works by Leah Goldberg, Avot Yeshuron, Erez Biton, and Haviva Pedaya

Sara Meyer, Haifa University

יסודות ארספואטיים בספרי הילדים של לאה גולדברג

Chaya Shacham, Haifa University

“זְמַנִי חָרוּט בְשִירַי”: גלגולם של חומרי מציאות מן היומן אל השיר ביצירת לאה גולדברג

Lilach Lachman, Haifa University

‘Revealment’ and Blindness in Hebrew Poetry: Avot Yeshurun, Erez Biton and Haviva Pedaya

 

5.2 Language: Language, Stylistics, Translation, and Rhetoric

Aharon Gaimani, Bar-Ilan University

לשון וסגנון באיגרות בשורת הפטירה כמנהג תימן

Mohammed Alghbban, King Saud University

Literary Translation Activity between Hebrew and Arabic

Adel Shakour, Al-Qasemi Academy

מאפיינים רטוריים בשיח הפוליטי של מנהיגים ערבים במדינת ישראל

 

Session 6 10:45-12:30

6.1 Literature: Archeology of a Future: Treasures from Hebrew Literary

Archives

Chair and respondent: Giddon Ticotsky, Hebrew University of Jerusalem

Raquel Stepak, Tel Aviv University

שירי יהודה עמיחי מתקופת הצבא הבריטי בהקשר לכלל יצירתו הספרותית

Maayan Gelbard-Aziza, Ben-Gurion University of the Negev

הדרך שלא נבחרה: מה מספרים המחזות הגנוזים של תרצה אתר?

 

6.2 Literature: Politics and Ethics

Amit Assis, McGill University

ס. יזהר: פואטיקה, פוליטיקה ושמירת הטבע

Renana Keydar, Stanford University

מיתוס הרב קוליות – על המתח שבין סיפור סיפורים ועשיית צדק במשפט אייכמן

Ari Ofengenden, Brandeis University

Globalization and Biodisaster in Contemporary Literature 2000-2015

 

6.3 Pedagogy: Language and Thought, Language and Culture

Esther Raizen, University of Texas at Austin

מקומן של מיומנויות חשיבה מסדר גבוה בכיתות הלשון

Arielle Friedman, Oranim Academic College of Education

כלי לניתוח סמיוטי של השפה הקולנועית: ניתוח הסרט הישראלי “שש פעמים” במסגרת חינוכית

Miri Talmon, Tel Aviv University

“Films from Here”: Discourses of Locality in Modern Israeli Culture

 

Session 7: 2:00-4:00

7.1 Literature: Home and Homelessness in Modern Hebrew Literature

Iris Milner, Tel Aviv University

קריאת התיגר על הבית ב”והיה העקוב למישור” לעגנון

Hannah Naveh, Tel Aviv University

ביתה של עקרת הבית: נשים בבית בסיפורי “משפחה” של דבורה בארון

Michael Gluzman, Tel Aviv University

חוסר-בית, נדודים, בריחה: גנסין בארץ ישראל

Uri Cohen, Tel Aviv University

ביותו של הכוח הזר: שכול וכישלון ומגילת אסתר כמודל מגדרי פוליטי

 

7.2 Literature: Hebrew Press and Hebrew Culture

Orly Tsarfaty, Academic College of Emek Yezreel

המאבק על הזיכרון: השיח על השואה בעיתון החרדי “משפחה” – כמרחב לכינון זהות תרבותית נבדלת

Michal Meishar, Bar-Ilan University

כתב העת ‘גזית’ כמעצב תרבות

Moshe Pelli, University of Central Florida

דרכי עריכה וסגנון של יהושע השל שור – החלוץ

Gideon Kouts, University of Paris – 8

מלחמה ושלום בעיתון “הלבנון”

 

8.1 Literature: Studies in Modern Hebrew Fiction: Nathan Shaham, Tsruya

Shalev, and A.B. Yehoshua

Ayala Amir, Bar-Ilan University, The Open University of Israel

הפרטים כפי שנצטלמו אז: מרחב, מראות וזיכרון ב”שבעה מהם” וב”הם יגיעו מחר” מאת נתן שחם

Yigal Schwartz, Ben-Gurion University of the Negev

סיפור ההתקבלות ואמנות הסיפור של צרויה שלו

Gilead Morahg, University of Wisconsin-Madison

הגרושה המשחררת: ישן וחדש ב’’ניצבת’’ של א’’ב יהושע

 

8.2 Language: Early Modern Hebrew

Eran Buchaltzev, Ben-Gurion University of the Negev

נברא במילים – ועד הלשון העברית ככוהני השפה הלאומית

Doly Levi, Levinsky College of Education

עיון לשוני סגנוני בפיליטון “בטלנות” של אלחנן לייב לוינסקי

Keren Mock, Ecole Normale Supérieure/ Sorbonne Paris Cité

הערך המילוני “מצפון”: מקורותיו בספרייתו של אליעזר בן-יהודה

8.3 Pedagogy: Israel in Short Films: Integrating Film into the Hebrew

Language Classroom

Isaac Zablocki, Director of the Israel Film Center at JCC Manhattan

This session will feature three Award Winning Short films and conversations coming out of Israel’s blossoming film industry followed by a demonstration of how films can be best integrated into the classroom.

 

Day 3 (June 24, Wednesday)

Session 9: 8:30-10:30

9.1 Literature: Studies in Current Hebrew Fiction; Part I: Leah Aini’s Works

Irit Ronen, Ben-Gurion University of the Negev

הפואטיקה של לאה איני: שבירת הז’אנר

Ofra Matzov-Cohen, Ariel University

מעשה הנתינה ל’אחר’ ומשמעויותיו על פי הרומן ורד הלבנון מאת לאה איני

Talila Kosh-Zohar, Kibbuzim College of Education, Technology and Arts

חריגות והתנגדות: ייצוגי גוף בנובלה “בת המקום” של לאה איני

 

Session 10: 10:45-12:30

10.1 Literature: Studies in Current Hebrew Fiction; Part II Shimon Adaf and Merav Nakar-Sadi’s Works

Rina Baroukh, Ben-Gurion University of the Negev

“החיתוך של האור מבעד רצף הזמן”: על האור ביצירתו בפרוזה של שמעון אדף

Hadas Shabat Nadir, Ben-Gurion University of the Negev

חידת האחים המתים וגילויה של תורת סוד גנוזה ממרוקו בטרילוגיה “ורד יהודה” לשמעון אדף

Nurit Buchweitz, Beit-Berl University

NIMBY, or Multicultural Inclusion in Merav Nakar-Sadi’s Oxana

 

10.2 Language: Proper Names, Language in Advertising

Shlomit Landman, Achva Academic College

שמות פרטיים דו-מיניים עבור יילודים במגזר היהודי במדינת ישראל

Bat-Zion Yemini, Levinsky College and Talpiot College

השמות הפרטיים המקראיים והמודרניים– בבואה של מערכות שונות של זמן-אספקט-מודוס

Irit Zeevi, Oranim Academic College of Education and Emek Yezreel Academic College & Lee Cahaner, Oranim Academic College

שפת הפרסומת החרדית לנדל”ן כמייצגת את תפיסת המקום

 

Session 11: 2:00-3:45

11.1 Literature: Jewish Traditions and Modern Hebrew Literature

Zafrira Lidovsky Cohen, Stern College of Yeshiva University

“צדיק ורע לו”: מוטיב הצדיק בשירת אביגדור המאירי ואברהם שלונסקי

Moshe Yitzhaki, Oranim Academic College of Education

התקדשות ורליגיוזיות בחיי היום-יום: הצעה לקרוא ביצירות י.ח. ברנר כממשיך ומחדש מסורת מדרשי חז”ל

Moria Dayan-Codish, Ben-Gurion University of the Negev

האסתטיקה החז”לית ביצירתו של שלום יעקב אברמוביץ

11.2 Language: Sociolinguistics, Linguistic Creativity, Morphology (Word Formation)

Esther Bahat, Tel Aviv University

“כשהתותחים רועמים – המוזות שותקות”. האומנם? יצירתיות בעיתונות הישראלית בתקופת מבצע “צוק איתן”

Marc Bernstein, Michigan State University

“Give Me Your Identity!”: A Sociolinguistic Analysis of Arab Labor

Nimrod Shatil, Zefat Academic College

מקומו של המשקל במוח של דובר העברית בן-ימינו

 

New Article: Jacobs, Hebrew on a Desert Island: The Case of Annabelle Farmelant

Jacobs, Adriana X. “Hebrew on a Desert Island: The Case of Annabelle Farmelant.” Studies in American Jewish Literature 34 (2015): 154-74.

 

URL: https://muse.jhu.edu/journals/studies_in_american_jewish_literature/v034/34.1.jacobs.html

 

Abstract

The poetic output of the American-born poet and playwright Annabelle “Chana” Farmelant consists entirely of two books of Hebrew poetry, Iyyim bodedim (Desert Islands) and Pirchei zehut (Flowers of Identity), published in Israel in the early 1960s. In this article, I offer an overview of Farmelant’s oeuvre through my own English translations of her poems and in the context of American Hebrew literary history and scholarship, which has long neglected women writers. Farmelant’s short career as a poet notwithstanding, her work engaged directly—and thereby offers crucial attestation of—the gender politics and U.S.-Israel literary relations that contributed to the decline of American Hebrew literature in the mid-twentieth century and to Farmelant’s early departure from the field of modern Hebrew poetry.

New Article: Stahl, Theomorphism and Modern Hebrew Literature’s Search for the Divine: Brenner and Shlonsky

Stahl, Neta. “Theomorphism and Modern Hebrew Literature’s Search for the Divine: Brenner and Shlonsky as a Case Study.” Jewish Studies Quarterly 22.1 (2015): 62-85.

 

URL: http://www.ingentaconnect.com/content/mohr/jsq/2015/00000022/00000001/art00003

 

 

 

Conference Program: 12th Int’l Conf on Jewish Names (BIU, March 18, 2015)

Bar-Ilan Univeristy
The Faculty of Jewish Studies
The Israel and Golda Koschitzky Department of Jewish History and Contemporary Judaism
The Project for the Study of Jewish Names

The Twelfth International Conference on Jewish Names
Wednesday, March 18, 2015, Feldman Hall, Bar-Ilan University, Ramat-Gan, Israel

The conference was organized in cooperation with the Dahan Center and aided by a grant from the office of the vice president for research, Bar-Ilan University.

 

Session F: 15:45-17:45: Names in Modern Hebrew Literature and Linguistics:
Chair: Prof. Aaron Demsky, Head of the Project for the Study of Jewish Names, Bar-Ilan University
Greetings: Rabbi Prof. Daniel Hershkowitz, President, Bar-Ilan University
Prof. Elie Assis, Dean, Faculty of Jewish Studies, Bar-Ilan University
Prof. Yaron Harel, Head of the Department of Jewish History and the Dahan Center, Bar-Ilan University
Erez Biton, Poet, Bialik Prize Laureate for 2015: Names in My Literary Ouvrage (Heb)
Ofra Matzov-Cohen, Ariel University: Names and their Contribution to the Text: A Comparative Study of the Novel Ahavah Shel Saltanat (Saltanat’s Love) and the Biography Zion Ezri, Beoz Ubehahavat Zion (With Courage and the Love of Zion) (Heb)
Ziva Feldman, Ariel University: The Poetics of Hanoch Levin and the Names of the Characters in his Works (Heb)
Tsvi Sadan, Bar-Ilan University: Toward the Onomastic Lexicography of Modern Hebrew (Heb)

Session G: 18:00-19:30: Names in the Land and State of Israel:
Chair: Dr. Dotan Arad, Bar-Ilan University
Shlomit Landman, Achva Academic College: The Cultural Perspective of Given Names in Israel, Based on Qualitative Interviews with Parents (Heb)
Sapir Omer Osias, Bar-Ilan University: Hebraization of Names in the Yishuv Period from the Second Half of the 19th Century: Perception, Progression and Effects (Heb)
Matanya Weynberger, Ariel University: The Hebraization of Family Names: Knesset Discussions from the 1950s (Heb)
Adel Shakour, Al-Qasemi Academy: Giving Children Hebrew Names in Druze Society in Israel (Heb)
The organizing committee: A. Demsky, Y. Levin, B. Kotlerman, I. Breier, T. Sadan

The Public is Welcome!

New Article: Ben-Yehuda, Between Bialik and Himself

Ben-Yehuda, Omri. “Between Bialik and Himself: Acting Hyperbole Out.” Jerusalem Studies in Hebrew Literature 27 (2014): 155ff (in Hebrew).

 

Abstract

The article examines some of Bialik’s major narrative works – mainly Big Harry, Behind the Fence, In the City of Slaughter and A Fattened Bull and a Green Meal – through a careful close-reading that seeks to unpack major textual allusions between them. Using some of Bakhtin’s holistic concepts, which outline the relations of prose and ideology, the article explores Bialik’s poetics and defines him as a ‘hyperbolic storyteller’ who seeks expansion both in his phrases and in the world they depict. By using trauma theory, the article examines these textual links as repetitive acting out of events, both biographical and national.

בן-יהודה, עמרי. “היפרבולות והפגן: על כמה אלוזיות של ביאליק לעצמו”. מחקרי ירושלים בספרות עברית כז (2014): 155 ואילך.

ToC: Naharaim 8,2 (2014)

Naharaim volume 8, issue 2 (2014)