New Book: Levine, Center and Periphery in Israeli Literature (in Hebrew)

Levine, Daphna. The Third Space. Center and Periphery in Israeli Literature. Tel Aviv: Resling, 2016 (in Hebrew).

book_880_big

ניתוח ספרות בכלים מרחביים הוא אתר בלתי נדלה להבנת המורכבות החברתית העומדת בבסיס הייצוגים התרבותיים. מטרתו של ספר זה לשרטט את המרחב המופיע כרקע, להפוך אותו לרטורי ולחשוף באמצעותו רכיבים שהטקסטים הספרותיים מבקשים להדחיק. הדיון בכלים מתחום חקר המרחב הנו פורה במיוחד בהקשר של הספרות הישראלית, שכן ספרות זו נכתבת במסגרת השיח הציוני שמאבק מרחבי מתמיד מתחולל בו. אולם הדיון פורה לא רק כשהספרות שותפה לפרויקט של רכישת הבעלות על הטריטוריה, אלא גם כשהיא מתנערת כביכול מהטריטוריה ומתרכזת באינדיבידואל, במרכז או במערב, תוך כדי הדחקה והשתקה של המרחב ה”אחר”, או תוך כדי יצירת רב-תרבותיות ופוליפוניה אתנית מדומה. או-אז מתגלה המרחב המדומיין כתמונת ראי ליחסי כוח בין מרכז לפריפריה.

הייצוגים המרחביים הספרותיים מאפשרים לבחון כיצד מתעצבות תרבויות מוכפפות תוך כדי הפנמה של ערכי התרבות ההגמונית, תהליך המלווה ביצירת מרחב (פיזי ולשוני) היברידי שלישי שבו מובנת זהותם תוך כדי “זיהום הדדי”, על פי מונחיו של הומי באבא. יחסי הגומלין בין המרכז והפריפריה יופיעו בספר זה כאתר דינמי הנמתח מעבר לדיכוטומיות הבינאריות, תוך כדי ניתוח לא צפוי של שלוש יצירות ישראליות: “חמסין וציפורים משוגעות” מאת גבריאלה אביגור-רותם, “שום גמדים לא יבואו” מאת שרה שילה, ו”ככה אני מדברת עם הרוח” מאת סמי ברדוגו.

דפנה לוין היא אדריכלית; בוגרת המחלקה לארכיטקטורה באקדמיה “בצלאל” ומלמדת בה; בעלת תואר ראשון ושני בספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית.

 

 

 

New Article: Weiss, The Politics of Yiddish in Israeli Popular Culture

Weiss, Shayna. “Shtisel’s Ghosts: The Politics of Yiddish in Israeli Popular Culture.” In Geveb, March 6, 2016.

 

URL: http://ingeveb.org/blog/shtisel-s-ghosts-the-politics-of-yiddish-in-israeli-popular-culture

 

Extract

The popular embrace, in newspapers and talkbacks, of Shtisel’s Yiddish stands in contrast to the unease with which Arabic is received in Israeli society, even on television; Yiddish is a softer, safer other for mainstream Jewish Israeli viewers. Yet Yiddish is not feminized and defanged, because Shtisel succeeds in challenging those stereotypes by displaying the breadth of Yiddish in the Israeli Hasidic context. Shtisel also humanizes Israeli Haredim, whose reputation among secular Israelis is often stereotyped to the point of invoking anti-Semitic tropes. Not all non-Hebrew languages in Israel are created equal.

Thesis: Kaplen, The Ethiopian Messianic Jewish Movement of Israel

Kaplan, Jennifer. The Ethiopian Messianic Jewish Movement of Israel: An Evaluative Study for Growth and Sustainability, D.I.S. Thesis. Pasadena, Calif.: Fuller Theological Seminary, 2015.

 

URL: http://search.proquest.com/docview/1754414979

 

Abstract

The journey of immigration and integration of the Ethiopian Jews of Israel is a remarkable story. From traditional society and Torah-based Judaism in Ethiopia to high-tech society and Rabbinic Judaism in Israel, the gap is the largest in Israeli pluralistic society. The results are often low socio-economic status, family crisis, and discrimination. A sub-group of the Ethiopian Jews is the Ethiopian Messianic Jews of Israel, whose identity is further compounded by their faith in Yeshua (Jesus) as Messiah. This research investigates the background and growth of their congregations in the missiological context of Israel. The research also investigates the integration levels of their leaders and how this affects the congregations, and draws conclusions regarding the movement’s sustainability for the future.

 

 

 

New Article: Gavrilă, Understanding Jerusalem in Delisle’s Graphic Novel

Gavrilă, Ana-Maria. “Understanding Jerusalem and its Cross-Cultural Dilemmas in Guy Delisle’s Jerusalem: Chronicles From the Holy City.” Acta Universitatis Sapientiae, Philologica 7.1 (2015): 133-44.

 

URL: http://dx.doi.org/10.1515/ausp-2015-0042

 

Abstract

Guy Delisle’s Jerusalem: Chronicles from the Holy City (2011) is a nonfictional graphic novel which narrates the experiences during a year that the Canadian artist and his family spent living far from home, in the occasionally dangerous and perilous city of the ancient Middle East. Part humorous memoir filled with “the logistics of everyday life,” part an inquisitive and sharp-eyed travelogue, Jerusalem is interspersed with enthralling lessons on the history of the region, together with vignettes of brief strips of Delisle’s encounters with expatriates and locals, with Jewish, Muslim, and Christian communities in and around the city, with Bedouins, Israeli and Palestinians. Since the comic strip is considered amongst the privileged genres able to disseminate stereotypes, Jerusalem tackles cultural as well as physical barriers, delimiting between domestic and foreign space, while revealing the historical context of the Israeli-Palestinian present conflict. Using this idea as a point of departure, I employ an imagological method of interpretation to address cross-cultural confusions in analysing the cartoonist’s travelogue as discourse of representation and ways of understanding cultural transmission, paying attention to the genre’s convention, where Delisle’s drawing style fits nicely the narrative techniques employed. Through an imagological perspective, I will also pay attention to the interaction between cultures and the dynamics between the images which characterise the Other (the nationalities represented or the spected) and those which characterise – not without a sense of irony – his own identity (self-portraits or auto-images). I shall take into account throughout my analysis that the source of this graphic memoir is inevitably a subjective one: even though Delisle professes an unbiased mind-set from the very beginning, the comic is at times coloured by his secular views. Delisle’s book is a dark, yet gentle comedy, and his wife’s job at the Doctors Without Borders paired with his personal experiences are paradoxically a gentle reminder that “There’ll always be borders.” In sum, the comic medium brings a sense of novelty to the imagological and hermeneutic conception of the interpretation of cultural and national stereotypes and/or otherness in artistic and literary works.

 

 

 

New Book: Bekerman, The Promise of Integrated Multicultural and Bilingual Education

Bekerman, Zvi. The Promise of Integrated Multicultural and Bilingual Education. Inclusive Palestinian-Arab and Jewish Schools in Israel. Oxford and New York: Oxford University Press, 2016.

 
9780199336517
 

The Promise of Integrated and Multicultural Bilingual Education presents the results of a long-term ethnographic study of the integrated bilingual Palestinian-Jewish schools in Israel that offer a new educational option to two groups of Israelis–Palestinians and Jews–who have been in conflict for the last one hundred years. Their goal is to create egalitarian bilingual multicultural environments to facilitate the growth of youth who can acknowledge and respect “others” while maintaining loyalty to their respective cultural traditions. In this book, Bekerman reveals the complex school practices implemented while negotiating identity and culture in contexts of enduring conflict. Data gathered from interviews with teachers, students, parents, and state officials are presented and analyzed to explore the potential and limitations of peace education given the cultural resources, ethnic-religious affiliations, political beliefs, and historical narratives of the various interactants. The book concludes with critique of Western positivist paradigmatic perspectives that currently guide peace education, maintaining that one of the primary weaknesses of current bilingual and multicultural approaches to peace education is their failure to account for the primacy of the political framework of the nation state and the psychologized educational perspectives that guide their educational work. Change, it is argued, will only occur after these perspectives are abandoned, which entails critically reviewing present understandings of the individual, of identity and culture, and of the learning process.

 
Table of contents

 • Introduction
 • Part 1
 • 1. Positioning the Author
 • 2. Theoretical Perspectives
 • 3. Methodology: From Theory to Implementation
 • 4. Schools in Their Contexts
 • Part 2
 • 5. The Parents
 • 6. Teachers at Their Work
 • 7. The Children
 • Part 3
 • 8. School Routines: Culture, Religion, and Politics in the Classroom
 • 9. Ceremonial Events
 • 10. Conflicting National Narratives
 • Part 4
 • 11. The Graduates
 • 12. Conclusions
 • Author Index
 • Subject Index

 

ZVI BEKERMAN teaches anthropology of education at the School of Education and The Melton Center, Hebrew University of Jerusalem. His main interests are in the study of cultural, ethnic, and national identity, including identity processes and negotiation during intercultural encounters and in formal/informal learning contexts. He is particularly interested in how concepts such as culture and identity intersect with issues of social justice, intercultural and peace education, and citizenship education.

 

 

 

New Article: Bashir, On Citizenship and Citizenship Education

Bashir, Bashir. “On Citizenship and Citizenship Education: A Levantine Approach and Reimagining Israel/Palestine.” Citizenship Studies 19.6-7 (2015): 802-19.

ְְ 

URL: http://dx.doi.org/10.1080/13621025.2015.1007033

 

Abstract

This article argues in favor of a Levantine approach to citizenship and citizenship education. A Levantine approach calls for some sort of Mediterranean regionalism, which accommodates and promotes overlapping and shared sovereignties and jurisdiction, multiple loyalties, and regional integration. It transcends the paradigmatic statist model of citizenship by recasting the relationship between territoriality, national identity, sovereignty, and citizenship in complex, multilayered and disaggregated constellations. As the case of Israel/Palestine demonstrates, this new approach goes beyond multicultural accommodation and territorial partition. It proposes, among other things, extending the political and territorial boundaries of citizenship to take all the territory between the Mediterranean Sea and Jordan River as one unit of analysis belonging to a larger region.

 

 

 

CFP: “Promised Lands: Israel-Diaspora Relations and Beyond” Workshop for Young Scholars (Munich, May 23-25, 2016)

The young scholars’ workshop focuses on the relationship between the State of Israel and Jewish communities worldwide. This relationship is often conceptualized in ideologically charged terms. “Diaspora,” the term most frequently used for Jewish communities outside of Israel, describes these relations in terms of “center” and “periphery” and is filled with negative connotations going back to religious traditions of spiritual diminishment and exile. But beyond messianic utopias, the actual state plays a great variety of different roles among Jews and their communities. Since its creation in 1948, Israel has shaped and formed the perceptions and self-perceptions of Jews around the world. What is more, these communities influence and shape Israeli culture, society and politics. Migration in both directions is a key element of these relations as migrants serve as agents of transcultural exchange and considerably help shaping mutual perceptions. These complex and multilayered relations and their representations are at the center of the workshop.

The workshop offers young scholars from Europe in the field of Israel Studies a forum to discuss their work with their peers and senior scholars alike. Scholars on the doctoral and post-doctoral level (within three years after completing their Ph.D.) can expand their networks and help to foster a vivid academic community of Israel Studies in Europe.

The workshop is supported by the Israel Institute and will take place at the Center for Advanced Studies / LMU Munich, Mai 23-25, 2016 under the direction of Michael Brenner (LMU Munich), Daniel Mahla (LMU Munich) and Johannes Becke (Center for Jewish Studies Heidelberg). Featured speakers include Derek Penslar (Oxford/Toronto) and Michael Berkowitz (UCL London).

To apply please send in an abstract of up to 300 words about the proposed paper and a CV until January 18, 2016 to: daniel.mahla@lrz.uni-muenchen.de.

Topics can include, but are not limited to:

– Political, economic and social relations between the State of Israel and Jewish communities worldwide

– Israeli emigration and its representation

– The concept of Jewish Diaspora and its changes after 1948

– The meanings and significance of the concept of a “dispersed people” for Jews and Israel

– The roles of exile and home in Jewish weltanschauung

– The influence of the state on Jewish-Gentile relations outside of Israel

– The impact of the establishment of a Jewish state on world Jewry

– The relationship between global and local in Jewish history

-Comparative perspectives on diaspora nationalism and Homeland-Diaspora relations

– Israeli Arab/Palestinian conceptions of “Diaspora”

– Palestinian emigration and its representation

– Non-Jewish diaspora communities in Israel (e.g. Armenians)

– Jewish and non-Jewish migration into Israel

New Article: Alkaher & Tal, Making Pedagogical Decisions to Address Challenges of Joint Jewish–Bedouin Environmental Projects

Alkaher, Iris, & Tali Tal. “Making Pedagogical Decisions to Address Challenges of Joint Jewish–Bedouin Environmental Projects in Israel”. International Research in Geographical and Environmental Education (early view; online first).

 

URL: http://dx.doi.org/10.1080/10382046.2015.1106115

Abstract

This interpretive study identifies challenges of working with Bedouin and Jewish Israeli youth in two multicultural projects: education for sustainability and place-conscious education. It also describes the ways the adult project leaders addressed these challenges and their views on the effectiveness of their decisions. Participants comprised 16 Bedouin and Jewish educators. Data collection included interviews and observations of project meetings and staff meetings. Project leaders reported challenges related to (1) intergroup differences in environmental viewpoints, knowledge, and learning styles, (2) embedding issues of environmental justice in the multicultural discourse, and (3) Bedouin–Jewish interactions. To address these challenges, the leaders separated groups for some learning activities, directed discourses, adopted bilingual teaching strategies, and emphasized unique socio-cultural characteristics. Their level of satisfaction with most of their decisions is high. They avoided discussing the broader socio-political Arab–Jewish conflict. The findings highlight dilemmas that multicultural environmental projects pose and suggest the need to adopt critical pedagogy of place to address such dilemmas and challenges. The findings also emphasize the need to better prepare educators for environmental education in multicultural settings.

 

 

 

New Book: Baron, Obligation in Exile

Baron, Ilan Zvi. Obligation in Exile: The Jewish Diaspora, Israel and Critique. Edinburgh: Edinburgh University Press 2015.

 

Obligation-in-exile

Combining political theory and sociological interviews spanning four countries, Israel, the USA, Canada and the UK, Ilan Zvi Baron explores the Jewish Diaspora/Israel relationship and suggests that instead of looking at Diaspora Jews’ relationship with Israel as a matter of loyalty, it is one of obligation.

Baron develops an outline for a theory of transnational political obligation and, in the process, provides an alternative way to understand and explore the Diaspora/Israel relationship than one mired in partisan debates about whether or not being a good Jew means supporting Israel. He concludes by arguing that critique of Israel is not just about Israeli policy, but about what it means to be a Diaspora Jew.

 

Table of Contents

Acknowledgements
Preface

 • Introduction
 • 1. the Limits of Political Obligation
 • 2. Power and Obligation
 • 3.Between Zion and Diaspora: Internationalisms, Transnationalisms, Obligation and Security
 • 4. From Eating Hummus to the Sublime
 • 5. Obligation and Critique
 • Conclusion: Obligation in Exile, Critique and the Future of the Jewish Diaspora

Appendix
Notes
Bibliography
Index

 

 

New Article: Hager & Jabareen, Arab-Palestinians in Israeli Academia

Hager, Tamar, and Yousef Jabareen. “From Marginalisation to Integration: Arab-Palestinians in Israeli Academia.” International Journal of Inclusive Education (early view; online first)
 
URL: http://dx.doi.org/10.1080/13603116.2015.1090488
 
Abstract

The Arab-Palestinian minority in Israel, one-fifth of the country’s population, has been underrepresented in Israeli institutions of higher education since the establishment of the state. This article focuses on the authors’ shared aim of promoting diversity and multiculturalism in institutions of higher education in Israel. It first introduces Arab marginalisation within Israeli society as a whole. Subsequently, it offers a critical overview of existing data and research on the challenges faced by young Arab-Palestinians in higher education institutions in Israel. Based on this indispensable analysis, which clearly shows the numerous obstacles that await Arab-Palestinians on their path to graduation, the article goes on to suggest some required changes. Presenting some useful policy transformations and courses of action, it subsequently introduces multicultural academia as a better conceptual and practical framework for achieving inclusive education.

 

 

 

New Article: Alon-Mozes, National Parks for a Multicultural Society

Alon-Mozes, Tal. “National Parks for a Multicultural Society: Planning Israel’s Past and Present National Parks.” In Landscape Culture – Culturing Landscapes: The Differentiated Construction of Landscapes (ed. Diedrich Burns et al; Wiesbaden: Springer, 2015): 173-83.

 
9783658042837
 

Extract

Both case studies demonstrate the power of the landscape as an agent fostering first national and later communal identity. Early planning of Gan HaShlosha and Zippori national parks emphasized the role of the biblical/Hellenistic pastoral landscape in reinforcing a common national identity among the Jewish settlers of Israel. Consequently, the Palestinians’ past was erased from Zippori grounds, as in other places in Israel, and their narrative was silenced.

Due to the failure of the melting pot policy and the emergence of Israel as a multicultural society, contemporary Israeli national parks are designed and managed in order to address the needs of various communities of visitors, and not solely the hegemonic ones. The new clientele includes veteran Jews and new immigrants, various Jewish ethnic groups, ultra-orthodox Jews, Christian pilgrims, and the Palestinians Currently, panning strives to increase the profitability of the parks by recruiting new communities, by enabling mass gatherings and communal cultural events, and by mitigating conflicts among participants. Various stakeholders promote parallel narratives within and surrounding the parks, advancing the parcelization of the area based on time or space zones. Within this relatively enabling system, even the Palestinian narrative of Zippori is marked on the land, in spite of objections based on nationalistic considerations.

 

 

New Book: Eshet, The Interest in UFOs and Extraterrestrials in Israeli Society (in Hebrew)

Eshet, Techia. For Their Eyes Only. The Interest in UFOs and Extraterrestrials in Israeli Society. Tel Aviv: Resling, 2015 (in Hebrew).

 

Eshet

 

 

In the last decade of the 20th century, more than fifty years since the first report of a “flying saucer” in the United States, there has been a growing interest in UFOs and extraterrestrials in Western culture in general and in Israel in particular. At times it seems that spacecrafts have landed in Israel en masse and thousands of extraterrestrials have conquered every part of its culture: the TV screens, daily newspapers, websites and billboards. The interest in UFOs and extraterrestrials, which flourished in Israel in various arenas during the 1990s, is discussed in this book in the context of addressing issues of identity and otherness.

This offers a different and fascinating perspective in a an extraordinary and innovative field of study; a “different” world, which is ostensibly distant, but in fact is close in many ways. “Glimpsing” into the world of those dealing with UFOs and extraterrestrials reveals not only this unique and intriguing subculture, but also very sheds light on the local and global culture of which we are all apart. The employment of extraterrestrial otherness reflects in this book the culture at large, including the changes and transformations that have taken place in Israeli society, alongside an observation of existential issues and concepts related to time, space, body and human existence. This gripping journey into the intricacies of the other and the marginal demonstrates that the preoccupation with the other, the cosmic, and the alien enables the strengthening of the relationship to the present and the local. In addition, the book discusses major cultural issues such as religion, politics, internal and external divides and conflicts, and pseudo-science.

To Their Eyes Only is based on anthropological research conducted within the framework of a doctoral thesis written by Techia Eshet. The study, which lasted several years, included Participant observations in conferences of “the Israeli Center for UFO Research” and in clinics offering treatment through extraterrestrials, along with interviews with practitioners in the field, and analysis of reports on evidence about seeing a UFO sightings or extraterrestrial encounters.

Techia (Thea) Eshet is a doctor of anthropology; Lecturer at the University of Haifa.
.

New Book: Goldscheider, Israeli Society in the Twenty-First Century

Goldscheider, Calvin. Israeli Society in the Twenty-First Century. Immigration, Inequality, and Religious Conflict, Schusterman Series in Israel Studies. Lebanon, NH: Brandeis University Press (imprint of University Press of New England), 2015.

9781611687477

This volume illuminates changes in Israeli society over the past generation. Goldscheider identifies three key social changes that have led to the transformation of Israeli society in the twenty-first century: the massive immigration of Jews from the former Soviet Union, the economic shift to a high-tech economy, and the growth of socioeconomic inequalities inside Israel. To deepen his analysis of these developments, Goldscheider focuses on ethnicity, religion, and gender, including the growth of ethnic pluralism in Israel, the strengthening of the Ultra-Orthodox community, the changing nature of religious Zionism and secularism, shifts in family patterns, and new issues and challenges between Palestinians and Arab Israelis given the stalemate in the peace process and the expansions of Jewish settlements.

Combining demography and social structural analysis, the author draws on the most recent data available from the Israeli Central Bureau of Statistics and other sources to offer scholars and students an innovative guide to thinking about the Israel of the future.

This book will be of interest to scholars and students of contemporary Israel, the Middle East, sociology, demography and economic development, as well as policy specialists in these fields. It will serve as a textbook for courses in Israeli history and in the modern Middle East.

Table of Contents

List of Tables and Figure
• Preface
• Acknowledgments
• Nation-Building, Population, and Development
• Ethnic Diversity
Jewish and Arab Populations of Israel
• Immigration, Nation-Building, and Ethnic-Group Formation
• Arab Israelis
Demography, Dependency, and Distinctiveness
• Urbanization, Residential Integration, and Communities
• Religiosity, Religious Institutions, and Israeli Culture
• Inequality and Changing Gender Roles
• Education, Stratification, and Inequality
• Inequality and Mortality Decline
• Family Formation and Generational Continuities
• Emergent Israeli Society
Nation-Building, Inequalities, and Continuities
• Appendix:
Data Sources and Reliability
• Bibliography
• Index

New Book: Kritzman-Amir, ed. Where Levinsky Meets Asmara (in Hebrew)

Kritzman-Amir, Tally. Where Levinsky Meets Asmara: Social and Legal Aspects of Israeli Asylum Policy. Jerusalem: Van Leer Institute and Bney Brak: Hakibbutz Hameuchad, 2015 (in Hebrew).

 

Asmara

 

 

In recent years, thousands of non-Jewish African asylum seekers have arrived to Israel, the state of Jewish refugees, numbering several tens of thousands. Migration of asylum seekers is a common phenomenon in almost all countries of the world. Questions of sovereignty and control of borders and society, belonging and status, demographics and security, culture and religion, as well as welfare and social justice have a decisive influence on the attitude towards asylum seekers in Israel and abroad, and cast a dark shadow over their future. Against this background, it is no wonder that the treatment of refugees became a politically charged issue arousing severe controversies between the legislative, the executive and the judiciary authorities.
This volume is the most comprehensive collection of articles that dealing with asylum seekers in Israel. It includes twelve articles seeking to characterize the communities of asylum seekers in Israel and to critically and comparatively describe the changing policy applied by the authorities and civil society. The articles are by scholars of various disciplines as well as involved activists. Among other topics, the book discusses the bureaucratic system of the State of Israel dealing with asylum applications; the experiences of asylum seekers in Israel and their ways of integration in the urban landscape; the religious life of Christian asylum seekers; asylum and gender; the exclusion of asylum seekers by restricting their entry at the border and their confinement in detention camps; refugees who are citizens of enemy states and Palestinian refugees; and viable solutions to the refugee problem. The essays in the volume serve as a foundation for studying this field and future research, and can be employed to assist policymakers and decision-makers.
.

 

 

New Article: Shokeid, Transforming Urban Landscapes and the Texture of Citizenship

Shokeid, Moshe. “Newcomers at the Israeli National Table: Transforming Urban Landscapes and the Texture of Citizenship.” City & Society 27.2 (2015): 208-30.

 

URL: http://dx.doi.org/10.1111/ciso.12061

 

Abstract

Advocating research of the “ethnographic present,” the article portrays the recent evolvement of two constituencies in Israeli urban society conceived as new socio-economic-cultural and spatial social “banks”: Jewish immigrants from Ethiopia residing in ethnically segregated urban neighborhoods; the gradual concentration in Tel Aviv’s downtown neighborhoods of authorized and undocumented labor migrants from Eastern Europe, Asia and Africa, as well as asylum seekers from Eritrea and Sudan. It reports on the growing protest by local Israeli residents, the government’s efforts to limit the presence of “uninvited strangers,” as well as the active response of the unwelcome aliens. I posit that the emergence of these new ethnic enclaves converges with other critical changes in Israeli institutional life. Major transformations in the texture and tenets of Israeli citizenry, its spatial construction and national identity are steadily progressing.

 

 

New Article: Monterescu & Schickler, Jews, Palestinians and the Alternative Cultural Scene in Tel Aviv-Jaffa

Monterescu, Daniel, and Miriam Schickler. “Creative Marginality. Jews, Palestinians and the Alternative Cultural Scene in Tel Aviv-Jaffa.” Ethnologie française 45.2 (2015): 293-308.

 

URL: http://www.cairn-int.info/article-E_ETHN_152_0293–creative-marginality-jews.htm    [click here for PDF]

 

Abstract

Traditionally viewed as the “back yard” of Israel’s urban landscape, ethnically mixed towns have been predominantly studied in light of the marginality paradigm, which neglects to recognize these spaces as social places, namely as life worlds in and of themselves. Drawing on archival and ethnographic fieldwork in Jaffa, we propose a relational anthropological approach to the problématique of marginality and pluralism in Jewish-Arab cities. These are seen not as unidimensional sites of hyper-segregation but rather as spaces of creative marginality, which paradoxically challenge the nationalist spatial hegemony (both Palestinian and Zionist). Examining the everyday enactment of alterity we show how marginality and exclusion become precisely the driving force behind one of Israel’s most creative back stages.

 

Published in English and French, with abstracts in English, French, German, Spanish, Hebrew, and Arabic.

 

New Book: Yacobi, Israel and Africa

Yacobi, Haim. Israel and Africa. A Genealogy of Moral Geography, Routledge Studies in Middle Eastern Geography. New York: Routledge, 2015.

 

9781138902374

 

Through a genealogical investigation of the relationships between Israel and Africa, this book sheds light on the processes of nationalism, development and modernization, exploring Africa’s role as an instrument in the constant re-shaping of Zionism. Through looking at “Israel in Africa” as well as “Africa in Israel”, it provides insightful analysis on the demarcation of Israel’s ethnic boundaries and identity formation as well as proposing the different practices, from architectural influences to the arms trade, that have formed the geopolitical concept of “Africa”. It is through these practices that Israel reproduces its internal racial and ethnic boundaries and spaces, contributing to its geographical imagination as detached not solely from the Middle East but also from its African connections.

This book would be of interest to students and scholars of Middle East and Jewish Studies, as well as Post-colonial Studies, Geography and Architectural History.

 

Table of Contents

Preface
Introduction: Family Album

Part One: Israel in Africa
Chapter 1: Africa’s Decade
Chapter 2: The Architecture of Foreign Policy

Part Two: Africa in Israel
Chapter 3: Consuming, Reading, Imagining
Chapter 4: North Africa in Israel
Chapter 5: The Racialization of Space

Part Three: Israel in Africa II
Chapter 6: Back to Africa

Conclusion

Haim Yacobi is a Senior Lecturer, Department of Politics and Government, Ben-Gurion University of the Negev, Israel.

 

 

New Book: Raviv, Falafel Nation

Raviv, Yael. Falafel Nation. Cuisine and the Making of National Identity in Israel, Studies of Jews in Society. Lincoln: University of Nebraska Press, 2015.

falafel-nation

 

When people discuss food in Israel, their debates ask politically charged questions: Who has the right to falafel? Whose hummus is better? But Yael Raviv’s Falafel Nation moves beyond the simply territorial to divulge the role food plays in the Jewish nation. She ponders the power struggles, moral dilemmas, and religious and ideological affiliations of the different ethnic groups that make up the “Jewish State” and how they relate to the gastronomy of the region. How do we interpret the recent upsurge in the Israeli culinary scene—the transition from ideological asceticism to the current deluge of fine restaurants, gourmet stores, and related publications and media?

Focusing on the period between the 1905 immigration wave and the Six-Day War in 1967, Raviv explores foodways from the field, factory, market, and kitchen to the table. She incorporates the role of women, ethnic groups, and different generations into the story of Zionism and offers new assertions from a secular-foodie perspective on the relationship between Jewish religion and Jewish nationalism. A study of the changes in food practices and in attitudes toward food and cooking, Falafel Nation explains how the change in the relationship between Israelis and their food mirrors the search for a definition of modern Jewish nationalism.

Yael Raviv is the director of the Umami food and art festival in New York City. She has a PhD in performance studies from New York University and is an adjunct professor in the Department of Nutrition, Food Studies, and Public Health at NYU. Her work has appeared in Women and Performance, Gastronomica, and elsewhere.

Dissertation: Hankins | Black Musics, African Lives, and the National Imagination in Modern Israel

Hankins, Sarah Elizabeth. Black Musics, African Lives, and the National Imagination in Modern Israel. PhD Dissertation, Harvard University, 2015.

 
URL: http://dash.harvard.edu/handle/1/17467531

 
Abstract

“Black Musics, African Lives, and the National Imagination in Modern Israel,” explores the forms and functions of African and Afro-diasporic musics amidst heated public debate around ethnic identity and national membership. Focusing on musical-political activity among Ethiopian Israeli citizens, Sudanese and Eritrean refugees, and West African labor migrants in Tel Aviv, I examine how diverse types of musicking, from nightclub DJing and live performance to church services and protest concerts, voice African and Afro-descendent claims to civic status in a fractured urban environment. Grounded in ethnographic participant observation, the dissertation analyzes musical and political activity through the lens of “interpretive modes” that shape contemporary Israel’s national consciousness, and which influence African and Afro-descendant experiences within Israeli society. These include “Israeliyut,” or the valorization of so-called native Israeli cultural forms and histories; “Africani,” an emerging set of aesthetic and social values that integrates African and Afro-descendent subjectivities into existing frameworks of Israeli identity; and “glocali,” or the effort to reconcile local Israeli experience with aspects of globalization.

Tracing “blackness” as an ideological and aesthetic category through five decades of public discourse and popular culture, I examine the disruptions to this category precipitated by Israel’s 21st century encounter with African populations. I find that the dynamics of debate over African presence influence an array of mass-cultural processes, including post-Zionism, conceptions of ethnic “otherness,” and the splintering of Israel’s left into increasingly narrow interest groups. Contributing to the literature on continuity and change within urban-dwelling African diasporas, this dissertation is the first monograph exploring dramatic transformations of Israel’s highly consolidated national culture through in-depth ethnography with migrant groups.

 

 

New Article: Simchai and Keshet, New Age in Israel

Simchai, Dalit and Yael Keshet. “New Age in Israel: Formative ethos, identity blindness, and implications for healthcare.” Health (early view; online first).

 

URL: http://dx.doi.org/10.1177/1363459315595848

 

Abstract

This article presents a critical analysis of New Age culture. We draw on two empirical studies conducted in Israel and show that the lofty notions about freedom from the shackles of socially structured identities and the unifying potential this holds, as well as the claim regarding the basic equality of human beings, are utopian. Blindness toward ethno-national identity reinforces identification with a self-evident hegemonic perception, thereby leading to the exclusion of peripheral groups such as indigenous populations. This exclusion is manifested in the discourse symbolically as well as in the praxis of complementary and alternative medicine, which is one of the main fields in which New Age culture is involved. Thus, the unifying ethos in the New Age culture becomes an illusionary paradise. This article contributes to the study of power relationships between New Age culture in diverse Western countries and the native and peripheral populations of these countries, and to the sociological study of complementary and alternative medicine incorporated into health organizations.