Bulletin: Military Occupation and Conflict, the West Bank, and Gaza

Books

Articles

Reviews

Theses

Reports

Events

Bulletin: Americans Jews and Israel

Books

Articles

Reviews

Bulletin: Religion in Israel

Books

Articles

Report

Event

 

 

Bulletin: Peacemaking, Peace Building and the Israeli-Palestinian Peace Process

Books

Articles

Reviews

Theses

Bulletin: Israeli literature and Israel in Literature

Books

 

  Articles

Reviews

Bulletin: Israeli Palestinians and Arab Minorities in Israel

Books

Nadim N. Rouhana, Israel and its Palestinian Citizens

 

 

Articles

 

Bulletin: Media coverage of/in Israel

Books

Articles

 

Book Reviews

 

Theses

Bulletin: Theatre and Cinema

Books

Articles

Events

Asher Tlalim, “A History of Israeli Cinema: From National to Personal Films”; SOAS, March 20, 2017

 

Bulletin: Israeli-Palestinian / Israeli-Arab Conflict

Books

 

Articles

 

Reviews

Bulletin: Law and Human Rights in Israel

Books

 

Articles

Reviews

Theses

Bulletin: Israeli-Palestinian Conflict

Books9783319445786

 

Articles

no-endReviews

 

Bulletin: Jewish Thought and Zionism

avnon-et-feuchtwangerBooks

 

 

Articles

novak-zionism-and-judaismReviews

 

 

Bulletin: On political history

Books

Articles

Reviews

Interviews

 

Bulletin: Israeli literature

Books:

Conference:

 

 

 

Bulletin: Religion in Israel

Books:

Articles:

Reviews:

 

94263

New Book: Starr and Dubinsky, The Israeli Conflict System

Starr, Harvey, and Stanley Dubinsky, eds. The Israeli Conflict System. Analytic Approaches, Routledge Studies in Middle Eastern Politics. Abingdon and New York: Routledge, 2016.

41wrGX-ZgvL__SX330_BO1,204,203,200_

Table of Contents

Introduction : crossing disciplinary and methodological boundaries in conflict systems analysis / Harvey Starr and Stanley Dubinsky — Event Type, sub-state Actor and Temporal Dimensions of the Dissent-Repression Relationship : Evidence from the Middle East / Philip A. Schrodt and Ömür Yilmaz — Turbulence in the Israeli-Palestinian Conflict System : Predicting Change / G. Dale Thomas — Causes and Consequences of Unbalanced Relations in the International Politics of the Middle East, 1946-2010 / Zeev Maoz and Belgin San-Akca — Trade Networks and Conflict Processes in the Israeli Conflict System / Nadia Jilani, Ashley Murph-Schwarzer, Dona Roy, Matthew Shaffer, and Brian Warby — Trade in Conflict Zones : The Israeli Conflict System / Katherine Barbieri and Adrian R. Lewis — The Geography of Conflict : Using GIS to Analyze Israel’s External and Internal Conflict Systems / Harvey Starr, Roger Liu and G. Dale Thomas — Language, Conflict, and Conflicting Languages in Israel/Palestine / Stanley Dubinsky and William D. Davies — The Role of Holocaust Memory in the Israeli-Palestinian Conflict / Andreas Musolff — An Experimental Procedure Comparing How Students in Middle Eastern and Western Democracies Cope with International Conflicts / Ranan D. Kuperman — Subjectivity in the Application of the Just War Doctrine to Collateral Damage : An Experimental Test in Israel and the US / Nehemia Geva and Belinda Bragg — Predicting Revolution and Regime Instability in the Middle East : The Uncertain Future of Arab-Israeli Relations / Bruce Bueno de Mesquita and Alastair Smith.

New Book: Levine, Center and Periphery in Israeli Literature (in Hebrew)

Levine, Daphna. The Third Space. Center and Periphery in Israeli Literature. Tel Aviv: Resling, 2016 (in Hebrew).

book_880_big

ניתוח ספרות בכלים מרחביים הוא אתר בלתי נדלה להבנת המורכבות החברתית העומדת בבסיס הייצוגים התרבותיים. מטרתו של ספר זה לשרטט את המרחב המופיע כרקע, להפוך אותו לרטורי ולחשוף באמצעותו רכיבים שהטקסטים הספרותיים מבקשים להדחיק. הדיון בכלים מתחום חקר המרחב הנו פורה במיוחד בהקשר של הספרות הישראלית, שכן ספרות זו נכתבת במסגרת השיח הציוני שמאבק מרחבי מתמיד מתחולל בו. אולם הדיון פורה לא רק כשהספרות שותפה לפרויקט של רכישת הבעלות על הטריטוריה, אלא גם כשהיא מתנערת כביכול מהטריטוריה ומתרכזת באינדיבידואל, במרכז או במערב, תוך כדי הדחקה והשתקה של המרחב ה”אחר”, או תוך כדי יצירת רב-תרבותיות ופוליפוניה אתנית מדומה. או-אז מתגלה המרחב המדומיין כתמונת ראי ליחסי כוח בין מרכז לפריפריה.

הייצוגים המרחביים הספרותיים מאפשרים לבחון כיצד מתעצבות תרבויות מוכפפות תוך כדי הפנמה של ערכי התרבות ההגמונית, תהליך המלווה ביצירת מרחב (פיזי ולשוני) היברידי שלישי שבו מובנת זהותם תוך כדי “זיהום הדדי”, על פי מונחיו של הומי באבא. יחסי הגומלין בין המרכז והפריפריה יופיעו בספר זה כאתר דינמי הנמתח מעבר לדיכוטומיות הבינאריות, תוך כדי ניתוח לא צפוי של שלוש יצירות ישראליות: “חמסין וציפורים משוגעות” מאת גבריאלה אביגור-רותם, “שום גמדים לא יבואו” מאת שרה שילה, ו”ככה אני מדברת עם הרוח” מאת סמי ברדוגו.

דפנה לוין היא אדריכלית; בוגרת המחלקה לארכיטקטורה באקדמיה “בצלאל” ומלמדת בה; בעלת תואר ראשון ושני בספרות כללית והשוואתית באוניברסיטה העברית.

 

 

 

New Book: Flantsboim Gaber, The Golden Fantasy in the Poetry of Laor and Mishol (in Hebrew)

Flantsboim Gaber, Ruja. Longing for Kyoto: the “Golden Fantasy” in the Poetry of Yitzhak Laor and Agi Mishol. Tel Aviv: Resling, 2016 (in Hebrew).

 
book_875_big
 

גם כשאני בקיוטו, אני מתגעגע לקיוטו”, כך כתב המשורר היפני בָּשׁוֹ במאה ה-17 וניסח בצמצום פיוטי רב-עוצמה תובנה שהפסיכואנליזה ניסחה מאות שנים לאחר מכן. תובנה זו היא הבסיס לכתיבתו של ספר זה.

“פנטזיית הזהב”, מושג שטבע הפסיכואנליטיקאי סידני סמית, מבטאת את הכמיהה העמוקה של נושאיה לחזור לקיום בראשיתי-סימביוטי שבו כל צרכיהם הרגשיים והגופניים מסופקים במלואם – מצב המיוחס בדרך כלל לשלבי ההתפתחות המוקדמים ביותר של התינוק. פעמים רבות נתפסת הפנטזיה כמנגנון הגנה פסיכולוגי שמקורו בתכנים רגשיים מייסרים הקשורים לחרדות פרידה. סקירת הקשריה הספרותיים והתרבותיים מצביעה על כך שכמיהה זו נוכחת בתרבות המערבית מראשית ימיה ועד העידן הפוסטמודרני.

המחקר המוצג כאן מציע יישום של מושג “פנטזיית הזהב” על השירה העברית של שנות ה-80 וה-90, בעיקר על שירתם של יצחק לאור ואגי משעול. לאחר שהוא בוחן את הקשרים הקיימים בין דרכי הביטוי של הפנטזיה לבין זרמי העומק הפועלים בעידן הפוסטמודרני בכלל ובשירה הפוסטמודרנית בפרט, הוא מראה כיצד היא מופיעה כמוטיב מרכזי חוזר בפואטיקות של לאור ומשעול, לצד משוררים עבריים אחרים הפועלים במקביל להם. הספר מעמיק בבחינת התהליכים הנפשיים העומדים ביסוד פואטיקות אלה, ומצביע על האופן שבו מלמדים ביטוייה השונים על תבנית העומק העומדת בתשתיתן המשפיעה על עיצוב המבנה והתוכן שלהן. מחקר זה חושף את מגוון האמצעים התמטיים, המבניים, הפואטיים, והלשוניים – האובססיביים לעתים – שבהם חותרים השירים למימוש פואטי של “פנטזיית הזהב”.

ד”ר רוּזָ’ה פְלַנְצְבּוֹים גָבֵּר היא פסיכולוגית קלינית וחוקרת שירה באוריינטציה פסיכואנליטית.

 

 

 

New Book: Normand, Demonization in International Politics

Normand, Linn. Demonization in International Politics: A Barrier to Peace in the Israeli-Palestinian Conflict. New York: Palgrave Macmillan, 2016.

 

9781137567499

 

This book investigates demonization in international politics, particularly in the Middle East. It argues that while demonization’s origins are religious, its continued presence is fundamentally political. Drawing upon examples from historical and modern conflicts, this work addresses two key questions: Why do leaders demonize enemies when waging war? And what are the lasting impacts on peacemaking? In providing answers to these inquiries, the author applies historical insight to twenty-first century conflict. Specific attention is given to Israel and Palestine as the author argues that war-time demonization in policy, media, and art is a psychological and relational barrier during peace talks.

 

Table of Contents

  • Introduction 1
  • Demonization in Historical Context 25
  • Demonization in War and Peace 57
  • The Israeli-Palestinian Conflict: An Introduction 79
  • Documenting Demonization in the Israeli-Palestinian Conflict 101
  • Demonization Deadlock in the Israeli-Palestinian Conflict 137
  • Conclusion 183

LINN NORMAND obtained her BA in Social and Political Sciences from the University of Cambridge, UK, and her PhD in International Relations from the University of Oxford, UK. She was a Herchel Smith Scholar at Harvard University, USA, and a Research Fellow at the Program on Negotiation at Harvard Law School, USA. She is currently affiliated with the University of California, Davis, USA.

 

New Book: Shilon, Ben Gurion – His Later Years in the Political Wilderness

Shilon, Avi. Ben-Gurion. His Later Years in the Political Wilderness. Lanham: Rowman & Littlefield , 2016.

9781442249462

This is the first in-depth account of the later years of David Ben-Gurion (1886–1973), Israel’s first Prime Minister and founding father. One of the first to sign Israel’s declaration of independence and a leading figure in Zionism, Ben-Gurion stepped down from office in 1963 and retired from political life in 1970, deeply disappointed about the path on which the state had embarked and the process that brought about the end of his political career. He moved to a kibbutz in the Negev desert, where he lived until his death. Robbed of the public aura that had wrapped him for decades, his revolutionary passion, which was not weakened in his 80s, pushed him to continue seeking social and moral change in Israel, a political solution to the Israeli-Arab conflict, and to conduct a personal and national soul-searching about the development of the State he himself had declared.

Based on his personal archives and new interviews with his intimate friends and family, the book reveals how the founding father explored the Israeli establishment he created and from which he later disengaged. It provides a thorough examination of the decisive moments in the annals of Zionism as revealed through the lens of Ben-Gurion’s worldview, which are still relevant to present-day Israel.

Table of Contents

Part I
Chapter 1: Last Dance
Chapter 2: By all Means
Chapter 3: Grief of Victory
Chapter 4: My Way

Part II
Chapter 5: Back to the Shed
Chapter 6: A man of one Trade
Chapter 7: Vision, Leadership, Path
Chapter 8: Memorandum
Chapter 9: Eternal salvation
Chapter 10: Confessions
Chapter 11: Farewell

AVI SHILON is a historian and journalist, whose articles have been published in all of Israel’s major newspapers: Ma’ariv, Globes, Israel Hayom. He currently writes a weekly column in Ha’aretz.